Nowe założenia niemieckiego rządu w sprawie OZE

Niemiecki rząd wprowadził nowe regulacje dotyczące odnawialnych źródeł energii. Jednym z nich jest osiągnięcie 65% udziału OZE w krajowym miksie energetycznym do 2030 roku. Co więcej, Bundestag przyjął propozycję rządu w sprawie funkcjonowania elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy 4 GW. Polityka niemieckiego rządu w walce o ograniczenie emisji CO2 jest stopniowo wdrażana 

Rząd Angeli Merkel złożył propozycję dodatkowych aukcji, dzięki którym miałyby powstać elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne o mocy po 4 GW każda w latach 2019-2020. Miałoby to ograniczyć emisję CO2 o 8-10 mln ton rocznie. Niemiecki parlament przyjął propozycje rządu i przedłużył ich funkcjonowanie do 2021 roku. Wprowadzono także zmiany w morskiej energetyce wiatrowej, zakładając, że do 2030 roku powstanie 20 GW, czyli o 5 GW więcej niż planowano. W tamtym roku niemieckie farmy wiatrowe osiągnęły moc 5,3 GW, a nowe aukcje mają się przyczynić do budowy kolejnych farm wiatrowych na morzu. Kolejną zmianą rządu jest redukcja taryf dla nowych dachowych instalacji fotowoltaicznych o mocy 40 kW-750 kW.  

Fotowoltaika od Columbus Energy

Wszystkie te działania zmierzają do ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Wcześniej niemiecki rząd założył redukcję emisji CO2 o 40% w porównaniu z 1990 rokiem – przyjętego celu jednak nie uda się osiągnąć. Udział OZE w krajowym miksie elektroenergetycznym ma wynosić 65% do 2030 roku. W pierwszej połowie tego roku udział OZE wyniósł 36%, w tym udział energetyki wiatrowej -17% (3% – wiatraków na morzu), fotowoltaiki – 9%, biomasy – 8% i energetyki wodnej – 3%.  

W Niemczech wynik OZE z pierwszych trzech kwartałów tego roku jest lepszy o 3 punkty procentowe w porównaniu do roku ubiegłego. Ponadto w styczniu, kwietniu i maju wyprodukowano 43% energii elektrycznej. Największy wzrost energii zaobserwowano w fotowoltaice. Elektrownie fotowoltaiczne wytworzyły w pierwszych trzech kwartałach 41 TWh energii elektrycznej – 16% więcej niż rok wcześniej w tym samym okresie. Natomiast elektrownie wiatrowej – 63 TWh, czyli o 13% więcej. Podsumowując, w tym roku produkcja energii ze źródeł odnawialnych wyniosła 170 TWh, podczas gdy w tamtym roku – 155 TWh. Z kolei elektrownie węglowe wytworzyły 172 TWh, a elektrownie gazowe – 59 TWh.  

Źródło: gramwzielone.pl