Nowe zasady pomocy inwestycyjnej dla OZE z funduszy unijnych

Redakcja ŚwiataOZE zaprasza na szkolenie „Nowe zasady pomocy inwestycyjnej dla OZE z funduszy unijnych”, które odbędą się 27 października 2016 r. w Warszawie.

Branża energetyki odnawialnej oczekuje już kilka lat (od zakończenia poprzedniej perspektywy finansowej w 2013 r.), na finansowanie z funduszy unijnych, na poziomie krajowym, inwestycji w odnawialne źródła energii. W ostatnich miesiącach przygotowywane były szczegółowe rozstrzygnięcia odnośnie zakresu i formy wsparcia, w związku z koniecznością dostosowania zasad wsparcia do znowelizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii. Prace nad ostatnimi dokumentami, potrzebnymi do uruchomienia finansowania, czyli nad rozporządzeniem pomocowym oraz nad kryteriami oceny i wyboru projektów, dobiegają końca. I właśnie szczegółowe rozstrzygnięcia zawarte w tych dokumentach, ostatecznie wpłyną na to, kto i w jakiej wysokości będzie mógł uzyskać dofinansowanie. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju, nabory wniosków na wsparcie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, zostaną ogłoszone jeszcze w tym kwartale.

Najważniejsze zagadnienia:

  • Wsparcie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  • Kryteria oceny i wyboru projektów POIiŚ
  • Metodyka wyliczenia wysokości dofinansowania (etapy weryfikacji wysokości dofinansowania)
  • Warunki dopuszczalności pomocy publicznej
  • Wsparcie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych (wybrane RPO zgodnie ze zgłoszeniami uczestników szkolenia)
  • Nabory wniosków o dofinansowanie projektów OZE

Szkolenie odbędzie się 27.10.2016 roku w Golden Floor Plaza, budynek Millenium Plaza, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123a. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat. Szczegółowy program warsztatów można przeczytać tutaj.

Rejestracja

Uwaga!

1. Zadaj pytanie ekspertowi. Każdy uczestnik może zadać pytanie w trakcie szkolenia i uzyskać szczegółową odpowiedź. Można przesłać pytania przed szkoleniem, by prowadzący układając prezentację, mógł zawrzeć odpowiedź.

2. UWAGA! Istnieję możliwość zadawania pytań ekspertowi do 2 tygodni po szkoleniu najlepiej drogą mailową na adres szkolenia@euro-con.pl.

3. Jednostki budżetowe mają specjalne rabaty ( 2 osoby w cenie jednej albo aż 30% zniżki przy udziale jednej osoby od ceny obowiązującej).

UWAGA! Istnieję możliwość zadawania pytań ekspertowi do 2 tygodni po szkoleniu najlepiej drogą mailową na adres szkolenia@euro-con.pl.