Nowe, zielone kierunki studiów na AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie tworzy szereg nowych kierunków na studia pierwszego stopnia, które związane są z OZE. Jednym z nich jest Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią, który prowadzić ma Wydział Energetyki i Paliw AGH.

Studenci na tym kierunku zdobywać mają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Uczyć będą się, jak projektować i dobierać technologie odnawialne i jak racjonalnie korzystać z zasobów surowców energetycznych.

Dydaktyka na tym kierunku ma być ściśle związana z programem prac badawczych AGH. Dodatkowo uczelnia przewiduje, że studenci będą mogli odbywać praktyki w firmach z sektora odnawialnych źródeł energii.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH z kolei proponuję Rewitalizację Terenów Zdegradowanych. Kierunek ten ma kształcić studentów, którzy będę posiadali kompleksową wiedzę na temat społecznych, gospodarczych i przyrodniczych mechanizmów rewitalizacji terenów zniszczonych.

Głównymi kierunkami kształcenia ma być, m. in. remediacja środowiska, adaptacja przemysłu, a także socjologia i architektura. Studenci w ramach studiów poznają procedury inwestycyjne i narzędzia finansowe, umożliwiające rewitalizację terenów zdegradowanych.

Trzecią nowością jest Geoinformatyka na wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Studenci tego kierunku mają poznawać metody zdobywania, analizowania i przetwarzania danych przestrzennych. Poznają systemy geoinformatyczne i takie źródła danych, jak systemy radarowe, lotnicze czy satelitarne.

Absolwenci geoinformatyki mają sprawdzić się jako projektanci geoportali czy obsługa informatyczna w firmach geoinformatycznych, dzięki poznaniu zasad pomiarów geograficznych, systemów przetwarzania danych, programowania i obsługi komputera. Korzystać będą z systemów typu GIS, aplikacji lokalizacyjnych i nawigacyjnych.

Ostatnim z nowych kierunków, jakie oferować chce AGH, jest prowadzona przez Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH Geoinformacja. Kierunek ten jest zoptymalizowany pod kątem polityki unijnej w zakresie danych przestrzennych oraz wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych, dotyczących zarządzania globalnymi danymi przestrzennymi, takimi jak informacje pochodzące z systemów teledetekcji.