Obniżka VAT na fotowoltaikę

Podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług jest obowiązkowy także przy zakupie instalacji fotowoltaicznej. 19 września 2019 roku został on obniżony. Obecnie podatek VAT dla mikroinstalacji fotowoltaicznych nie tylko na dachach domów wynosi 8%. Jest to jedno z kilku form wsparcia rozwoju OZE w Polsce.

Zmiany podatku VAT

Łączna moc zaliczanych do OZE mikroinstalacji fotowoltaicznych nie przekracza 50 kWp. Dzięki poprawkom wprowadzonym przez Sejm do ustawy Prawo o ochronie środowiska podatek VAT na mikroinstalacje fotowoltaiczne został obniżony z 23% na 8% dla instalacji umieszczanych na budynkach gospodarczych i przydomowym gruncie. Wcześniej niższy VAT obowiązywał tylko dla instalacji fotowoltaicznych montowanych na dachach budynków mieszkalnych. 

Należy pamiętać, że niższy VAT na mikroinstalacje fotowoltaiczne obowiązuje tylko dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych o powierzchni nieprzekraczającej 300 m2 i mieszkań o powierzchni nie większej niż 150 m2. Jak podkreślił Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – instytucji dofinansowującej program „Mój Prąd”, instalacja powinna być funkcjonalnie związana z tymi budynkami. 

Inne formy wsparcia dla montażu fotowoltaiki

Udział OZE w bilansie energetycznym Europy jest niezbędny z powodu zmian klimatycznych. Unia Europejska zakłada, że do 2032 roku 32% energii będzie pochodzić z OZE. Polska jest zobowiązana do produkcji 21% energii do 2030 roku. 

Oprócz obniżonego podatku VAT istnieją również inne programy rządowe wspierające OZE w postaci fotowoltaiki. Programy oferujące dotacje dla fotowoltaiki to m.in.:

Mój Prąd – dotacja pokrywająca maksymalnie 50% kosztów instalacji (nie więcej niż 5 tys. zł) dla instalacji o mocy od 2 do 10 KW,

Prosument 2 – pożyczka lub kredyt oprocentowane na 1% z maksymalnym okresem finansowania – 15 lat oraz dotacja w wysokości 15% lub 30% dofinansowania,

Czyste Powietrze – wysokość dofinansowania zależna od dochodów, zintegrowany z programem „Mój Prąd”.