Obniżka VAT na fotowoltaikę

Podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług jest obowiązkowy także przy zakupie instalacji fotowoltaicznej. 19 września 2019 roku został on obniżony. Obecnie podatek VAT dla mikroinstalacji fotowoltaicznych nie tylko na dachach domów wynosi 8%. Jest to jedno z kilku form wsparcia rozwoju OZE w Polsce.

Zmiany podatku VAT

Łączna moc zaliczanych do OZE mikroinstalacji fotowoltaicznych nie przekracza 50 kWp. Dzięki poprawkom wprowadzonym przez Sejm do ustawy Prawo o ochronie środowiska podatek VAT na mikroinstalacje fotowoltaiczne został obniżony z 23% na 8% dla instalacji umieszczanych na budynkach gospodarczych i przydomowym gruncie. Wcześniej niższy VAT obowiązywał tylko dla instalacji fotowoltaicznych montowanych na dachach budynków mieszkalnych. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Należy pamiętać, że niższy VAT na mikroinstalacje fotowoltaiczne obowiązuje tylko dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych o powierzchni nieprzekraczającej 300 m2 i mieszkań o powierzchni nie większej niż 150 m2. Jak podkreślił Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – instytucji dofinansowującej program „Mój Prąd”, instalacja powinna być funkcjonalnie związana z tymi budynkami. 

Inne formy wsparcia dla montażu fotowoltaiki

Udział OZE w bilansie energetycznym Europy jest niezbędny z powodu zmian klimatycznych. Unia Europejska zakłada, że do 2032 roku 32% energii będzie pochodzić z OZE. Polska jest zobowiązana do produkcji 21% energii do 2030 roku. 

Oprócz obniżonego podatku VAT istnieją również inne programy rządowe wspierające OZE w postaci fotowoltaiki. Programy oferujące dotacje dla fotowoltaiki to m.in.:

Mój Prąd – dotacja pokrywająca maksymalnie 50% kosztów instalacji (nie więcej niż 5 tys. zł) dla instalacji o mocy od 2 do 10 KW,

Prosument 2 – pożyczka lub kredyt oprocentowane na 1% z maksymalnym okresem finansowania – 15 lat oraz dotacja w wysokości 15% lub 30% dofinansowania,

Czyste Powietrze – wysokość dofinansowania zależna od dochodów, zintegrowany z programem „Mój Prąd”.