Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

10 zmian w programie Czyste Powietrze!

10 zmian w programie Czyste Powietrze!

Skrócenie czasu weryfikacji wniosku, integracja z programem Mój Prąd, 3 grupy beneficjentów, to główne zmiany, jakie nastąpią w “Czystym Powietrzu” – rządowym wsparciu dla termomodernizacji domów. Program borykał się z wieloma problemami i niskimi rezultatami. Wiosną ma zyskać większą efektywność.

Reklama

W miniony wtorek do mediów trafiły wypowiedzi ministra klimatu Michała Kurtyki i prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Piotra Woźnego, o zmianach w programie dofinansowania Czyste Powietrze. Jednak w dopiero w sobotę Rada Nadzorcza NFOŚiGW oficjalnie zatwierdziła zmiany.  

Co się zmienia w programie Czyste Powietrze?

1. Uproszczenie zasad przyznawania dotacji

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska (WFOŚiGW) przestaną liczyć dochody wnioskodawców, co w zasadzie blokowało uznawanie dotacji. Beneficjenci będą podzieleni na 3 kategorie:

a) Pierwsza – wnioskodawcy uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania. Będą oni deklarowali swoje dochody w postaci oświadczenia. Wiążąc to z poprzednimi zapowiedziami, do tej grupy będą kwalifikowali się ci, których roczny dochód nie przekracza 100 tysięcy złotych. Nie licząc dodatkowych bonusów, kwota dofinansowania wyniesie do 20 tysięcy zł.

b) Druga – wnioskodawcy mają prawa do podwyższonego dofinansowania, do 60 proc. wartości inwestycji. W ich gospodarstwie domowym dochód netto na osobę sięga do 1400 zł miesięcznie dla gospodarstwa wieloosobowego lub do 1960 zł dla jednoosobowego. W tej grupie kwota dofinansowania może sięgać do 32 tys. zł.

Dochód będzie potwierdzany przez właściwy terytorialnie MOPS lub GOPS, który wydaje urzędowe zaświadczenie. Dzięki niemu otrzymanie większego dofinansowania będzie w ogóle możliwe.

c) Trzecia – wnioskodawcy otrzymają świadczenia z tytułu pomocy społecznej w ramach programu StopSmog realizowanego we współpracy z gminami. Ci beneficjenci mogą uzyskać do 100 proc. finansowania niezbędnego dla wymiany przestarzałego kotła/termomodernizacji domu jednorodzinnego w limicie do 53 tys. zł.

2. Włączenie w program Jednostek Samorządu Terytorialnego

Rolą gmin ma być wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania oraz udzielanie pożyczek ze środków WFOŚiGW. Dodatkowo gminy mogą uczestniczyć w uproszczonym programie StopSmog, który umożliwi dofinansowanie do 70 proc. na wymianę kotłów/ocieplenie domów jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.

3. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków

Okres procedowania aplikacji ma się skrócić z 90 do 30 dni.

4. Uproszczenie wniosku o dotację

We wniosku nie będzie konieczności podawania szczegółowych danych technicznych, zbierania zaświadczeń i zbędnej dokumentacji o wysokości dochodów. Zamiast tego wnioskodawcy będą składać oświadczenia.

5. Wprowadzenie możliwości składania wniosków online w serwisie gov.pl

Te zmiany wynikają z wysokich efektów sprawności programu Mój Prąd, który już realizuje wnioski internetowe. NFOŚiGW chce w ogóle zrezygnować w programie dofinansowania domowej fotowoltaiki z przyjmowania wniosków papierowych.

6. Włączenie w program sektora bankowego

Banki jako źródło finansowania uzupełniającego i pomostowego w postaci pożyczek i kredytów. Pojawi się nowa forma wsparcia – dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu. Placówki bankowe będą też miejscami, gdzie dystrybucja dotacji w programie będzie możliwa (podobnie jak w programie 500+).

7. Integracja z programem “Mój Prąd”

Początkowo nie było informacji o łączeniu się programów, jednak od teraz ich integracja będzie pewna! Z programu Mój Prąd będzie można uzyskać dopłatę w wysokości do 5 tys. zł na montaż domowej instalacji fotowoltaicznej. W związku z tym nie będzie konieczne składanie dwóch wniosków.

8. Powiązanie wysokości dotacji z efektem ekologicznym

Niskoemisyjność, OZE i bezemisyjność domu – inwestycje zmniejszające emisję dwutlenku węglą będą promowane w programie. Przewidywane są bonusy, których wysokość będzie zależna od używanych technologii. Pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne itp. – zeroemisyjne instalacje mogą liczyć na najwyższe kwoty bonusowe.

9. Dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła

Beneficjenci, którzy już wcześniej wymienili urządzenia grzewcze w swoich domach (nie chodzi tutaj o nowe domy), mogą liczyć na dodatkowe dotacje do 10 tys. zł, a w przypadku osób uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania – do 15 tys. zł na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

10. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych

Program Czyste Powietrze będzie uwzględniał finansowanie przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych. Uwzględniane będą te inwestycje, których realizacja zaczęła się maksymalnie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Przedstawione m.in. na portalu gramwzielone.pl zmiany zaczną obowiązywać na przełomie marca i kwietnia.

Źródło: gramwzielone.pl

Fot. główne: Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.