Obwód Czerkaski bije rekordy w zakresie mikrogeneracji

Znajdujący się na terenie środkowej Ukrainy obwód czerkaski, zwany popularnie „Czerkaszczyną”, odnotował w 2019 r. niezwykły wzrost produkcji energii elektrycznej z mikrogeneracji słonecznej – mowa o trzynastokrotnym wzroście.

Popularność fotowoltaiki na Ukrainie przekłada się nie tylko na większą ilość inwestycji w „duże” obiekty OZE powstające przy aktywnej pomocy władz kraju – ale także na mniejsze, prywatne inwestycje Ukraińców. Ilość przydomowych instalacji fotowoltaicznych rok do roku wzrasta wręcz lawinowo.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Powodów, dla którego wielu Ukraińców jest zainteresowanych zakupem systemów ekologicznej produkcji energii, jest kilka. Jednymi z częściej wymienianych są m.in. poczucie większej niezależności od państwowych dostawców i bezpieczeństwa, obniżenie kosztów utrzymania domu, a także możliwość odsprzedaży nadwyżki wyprodukowanej energii państwu.

Do końca 2018 r. w obwodzie czerkaskim było zarejestrowanych 180 gospodarstw posiadających systemy fotowoltaiczne. Natomiast już w maju 2019 r. było to 226 domów. Jak informuje Anatoliy Lazarenko, inżynier i główny specjalista ds. odbiorców indywidualnych w przedsiębiorstwie „CzerkasyEnergoZbyt” – ilość energii, jaka została wyprodukowana przy użyciu tych instalacji, wzrosła trzynastokrotnie i to tylko w okresie od stycznia do kwietnia 2019 r.  Dokładniej rzecz ujmując – w styczniu produkcja osiągnęła poziom 31,2 MWh, w lutym 101,4 MWh, w marcu 239 MWh, a w kwietniu – imponujące 404,8 MWh.

Popyt na mikrogenerację na Ukrainie rośnie od wielu lat i został zauważony przez władze kraju oraz przez ukraińskiego regulatora energetycznego. W maju bieżącego roku Yuri Shafarenko, dyrektor departamentu ds. odnawialnych źródeł energii przy Państwowej Agencji Efektywności Energetycznej i Energooszczędności, podczas rozmowy na żywo w ramach programu „Energo  Live” w telewizji „Espresso” poinformował, że zgodnie z danymi Ministerstwa Energetyki Ukrainy  8800 gospodarstw domowych na Ukrainie wykorzystuje systemy mikrogeneracji słonecznej. Łączna moc tych systemów oscyluje w granicach 190 MW.

To ogromy postęp, biorąc pod uwagę, że te same oficjalne dane za rok 2015 mówią o 40 gospodarstwach domowych posiadających takie instalacje. Liderami pod tym względem są obwody kijowski i dniepropietrowski.