Ograniczenie emisji z rolnictwa i transportu w Europie

Komisja Środowiska w Parlamencie Europejskim zagłosowała za ograniczeniem emisji dwutlenku węgla z wielu sektorów gospodarki. Do 2030 roku poziom zanieczyszczeń z transportu, rolnictwa, a także z budynków i odpadów, spaść powinien o 30% względem 2005.

Dobrą wiadomością dzisiejszego dnia jest to, że nasz głos zmienia europejskie zobowiązania w ramach porozumienia paryskiego w konkretne cele i działania, a przyjęte prawo jest bardziej rygorystyczne niż pierwotny wniosek Komisji, jednak wciąż jesteśmy daleko od prawdziwie niskiego poziomu emisji”, skomentował decyzję Gerben-Jan Gerbrandy, który był sprawozdawcą projektu w Komisji Środowiska w PE, i dodał, że: „Europa, a także inne części świata będą musiały natychmiast przystąpić do prac nad propozycjami dodatkowych redukcji emisji”.

Opisane sektory nie są objęte obecnie systemem handlu prawami do emisji. Odpowiadają one aż za 60% emisji gazów cieplarnianych na terenie Unii. W myśl przegłosowanych propozycji państwa członkowskie od 1 czerwca 2019 będą musiały postępować zgodnie ze swoją ścieżką redukcji zanieczyszczeń powietrza.

Fotowoltaika od Columbus Energy