Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

ONZ: dostęp do czystego środowiska jest prawem człowieka

ONZ: dostęp do czystego środowiska jest prawem człowieka

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ogłosiło rezolucję, która zakłada, że dostęp do czystego środowiska jest prawem każdego człowieka. To historyczny moment, który może mieć znaczący wpływ na krajowe regulacje. 

Reklama

Dostęp do czystego środowiska jest prawem człowieka 

ONZ ponownie stanął w obronie sprawiedliwości ekologicznej, tym razem ogłaszając rezolucję, która podkreśla, że życie w zdrowym, niezanieczyszczonym środowisku jest prawem człowieka. Przyjęcie deklaracji trwało pięć dekad, podkreśla Inger Andersen, dyrektor Programu Środowiskowego ONZ. 

W oficjalnej publikacji czytamy o tym, że Organizacja Narodów Zjednoczonych

1. Uznaje prawo do czystego, zdrowego i zrównoważonego środowiska za prawo człowieka; 

2. Podkreśla, że prawo do czystego, zdrowego i zrównoważonego środowiska jest powiązane z innymi prawami oraz istniejącymi międzynarodowymi porozumieniami; 

3. Potwierdza, że promocja prawa człowieka do czystego, zdrowego i zrównoważonego środowiska wymaga pełnej implementacji wielostronnych porozumień ws. środowiska zgodnych z międzynarodowym prawem środowiskowym;

4. Apeluje do krajów, międzynarodowych organizacji, przedsiębiorstw i innych interesariuszy do wprowadzenia regulacji, do wzmacniania międzynarodowej współpracy i budowania potencjału oraz kontynuacji dzielenia się dobrymi praktykami w celu zwiększenia wysiłku, aby zapewnić wszystkim czyste, zdrowe i zrównoważonego środowisko. 

Chociaż rezolucja nie jest prawnie wiążąca dla wszystkich krajów członkowskich, Zgromadzenie Ogólne ONZ podkreśla nadzieję, że decyzja wpłynie na państwowe konstytucje. UNEP zagwarantował potrzebną pomoc tym, którzy planują wzmocnić prawne działania w zakresie łagodzenia kryzysu planetarnego.

Kryzys klimatyczno-ekologiczny najpoważniejszym zagrożeniem dla ludzkości 

Uznanie kwestii klimatycznych i ekologicznych za podstawowe prawo jest ważnym alarmem dla ludzkości. Przyczyna decyzji ONZ jest prosta – degradacja środowiska i globalne ocieplenie są jednymi z najważniejszych współczesnych zagrożeń. 

Rezolucja udowadnia, że kraje solidaryzują się z miliardami ludzi cierpiących pod ciężarem potrójnego kryzysu planetarnego, jakim są zmiany klimatu, utrata przyrody i różnorodności biologicznej oraz zanieczyszczenie i odpady. Pomoże to ludziom bronić ich prawa do bezpiecznego klimatu, prawa do oddychania czystym powietrzem oraz prawa dostępu do czystej i bezpiecznej wody, odpowiedniej żywności, zdrowych ekosystemów i nietoksycznego środowiska czytamy w oświadczeniu Inger Andersen, dyrektor Programu Środowiskowego ONZ (UNEP). 

Decyzja ONZ znajduje pokrycie w najnowszym 6. raporcie IPCC, który podkreśla ryzyko związane z katastrofą klimatyczną i rozwija problem sprawiedliwości ekologicznej. Więcej przeczytasz tutaj:

ONZ nie było pierwsze 

Deklaracją Zgromadzenia Ogólnego ONZ wyprzedziły już niektóre kraje, a nawet Rada Praw Człowieka ONZ  (UNHCR). Ta rezolucja została przyjęta w październiku 2021 roku i była ważnym impulsem dla ostatniej decyzji. 

Prawa człowieka mogą być uznawane przez rządy, ale nie pochodzą od rządów. Są to prawa, które mamy po prostu dlatego, że istniejemy jako istoty ludzkie. Są one nieodłączne dla nas wszystkichczytamy w oświadczeniu Rady Praw Człowieka

Podobnie jak w przypadku prawa do wody i urządzeń sanitarnych, nie ma wątpliwości, że czyste, zdrowe i zrównoważone środowisko jest prawem człowieka. Jednak uznanie praw na wszystkich szczeblach prawa i polityki stwarza lepsze warunki do działania i odpowiedzialności. W tym przypadku jest to nie tylko ważne, ale i pilne.

Innym przełomowym momentem w ostatnich tygodnia było uznanie przez Brazylijski Sąd Najwyższy porozumienia paryskiego za traktat o prawach człowieka. 

Te rezolucje mogą wydawać się abstrakcyjne, ale są katalizatorem działań i upoważniają zwykłych ludzi do pociągania swoich rządów do odpowiedzialności w sposób, który jest bardzo skuteczny powiedział David Boyd, specjalny sprawozdawca ONZ ds. Praw człowieka i środowiska.

Źródło: unep.org

Fot. główne: Canva 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.