Opakowania z tworzyw sztucznych przyczyną marnotrawstwa żywności

We wtorek 10 kwietnia organizacje Friends of the Earth Europe oraz Zero Waste Europe opublikowały raport, z którego wynika, że opakowania z tworzyw sztucznych nie tylko nie pomogły pozbyć się problemu marnotrawstwa żywności, ale wręcz problem ten pogłębiły. W latach 2004–2010 odnotowano dwukrotny wzrost liczby opakowań z tworzyw sztucznych obecnych na rynku oraz powstałych odpadów żywnościowych.

Raport wskazuje, że począwszy od lat 50. ubiegłego wieku, ilość żywności sprzedawanej w opakowaniach z tworzyw sztucznych zaczęła szybko rosnąć. Od tego czasu zaobserwowano też zwiększoną ilość odpadów żywnościowych generowanych przez społeczeństwo, co pozwala sądzić, że te dwa czynniki są ze sobą bezpośrednio powiązane. Duża liczba opakowań z tworzyw sztucznych przyczynia się również do zanieczyszczenia środowiska, w tym wód morskich i oceanicznych. Szacuje się, że osiemdziesiąt pięć procent wszystkich śmieci to odpady sztuczne jednorazowego użytku, takie jak butelki, pojemniki czy słomki.

Producenci żywności twierdzą, że sztuczne opakowania pozwalają dłużej utrzymać świeżość, co przekłada się na dłuższą przydatność do spożycia, a co za tym idzie, na mniejsze marnotrawstwo. Badania wskazują coś innego, a sami producenci nie są zbyt skorzy do zmiany opakowań, ponieważ są one tanie pod wieloma względami. Obecnie blisko trzydzieści siedem procent żywności sprzedawanej na terenie Unii Europejskiej znajduje się w opakowaniach wykonanych z materiałów sztucznych, zagrażających przyrodzie.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Unia Europejska jest świadoma problemu, dlatego też jej organy pracują nad jego rozwiązaniem. W styczniu ogłoszono, że podjęte zostały działania mające doprowadzić do zakazu stosowania opakowań jednorazowego użytku. Mowa o specjalnym zapisie prawnym, o którym więcej powinniśmy się dowiedzieć końcem maja. To jednak nie jedyny ciekawy pomysł przedstawiony w ostatnim czasie. Francuski polityk Arash Derambarsh kilkukrotnie naciskał na szefa komisji ds. bezpieczeństwa żywności odnośnie do wprowadzenia na terenie UE przepisów na wzór tych obowiązujących we Francji i Włoszech. Chodzi o przymus oddawania przez sklepy niesprzedanej żywności na cele charytatywne pod groźbą grzywny.

Foto: Flickr