OZE w Australii ma się całkiem dobrze pomimo bierności władz federalnych

Jak wskazuje raport opublikowany przez Climate Council, systemy energii odnawialnej w poszczególnych stanach Australii rosną pomimo bierności władz centralnych. Jeśli chodzi o rozbudowę instalacji OZE, prym wiedzie Australia Południowa, a zaraz za nią plasują się Australijskie Terytorium Stołeczne (ACT) oraz Tasmania.

Władze poszczególnych stanów i terytoriów robią wiele, aby tworzyć sprzyjające warunki dla rozwoju OZE. Polityka samorządów stanowych przynosi spodziewane rezultaty, gdyż udział OZE w miksie energetycznym rośnie w zauważalny sposób, a poziom emisji gazów cieplarnianych spada.

Wydaje się, że pomimo sceptycznego podejścia władz federalnych Australii do OZE dzięki staraniom poszczególnych stanów możliwe będzie spełnienie obietnic klimatycznych dotyczących emisji.

Climate Council opracował raport opisujący rozwój OZE w poszczególnych stanach i terytoriach Australii. Ranking został zbudowany na podstawie badań dotyczących sektora energetycznego OZE, odsetku domów wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne, a także poziomu emisji i szybkości realizacji wyznaczonych celów dla OZE.

Emisja gazów cieplarnianych w Australii nieustannie rośnie od momentu, gdy w 2014 roku nowy rząd unieważnił podatek węglowy. Rząd federalny przyznaje się do tego, że jego działania sprawiają, iż emisja gazów cieplarnianych będzie jeszcze rosnąć przez dekady.

Brak wsparcia dla OZE

Obecnie w Australii brakuje federalnej polityki wspierania OZE. W takiej sytuacji każdy ze stanów i terytoriów, poza Australią Zachodnią, zdecydował się działać samodzielnie i opracował własną strategię wspomagania OZE i redukcji emisji.

Australia Południowa przoduje, jeśli chodzi o energię z OZE – 47% zużywanego tam prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Kolejne w rankingu Terytorium Stołeczne 22% swojej energii elektrycznej produkuje w ten sposób. Podium zamyka Tasmania, gdzie 92% energii pochodzi z OZE, aczkolwiek w większości są to ogromne elektrownie wodne, co sprawia, że stan ten zajął trzecie miejsce w rankingu.

Terytorium Północne z kolei produkuje ze źródeł odnawialnych zaledwie 2% energii elektrycznej. Wyprzedza go Australia Zachodnia i Queensland, gdzie 7% energii elektrycznej pochodzi z OZE. W stanie Victoria odsetek ten wynosi 12%, a w Nowej Południowej Walii – 17%.

Jeśli chodzi o domowe instalacje fotowoltaiczne, zdecydowanie wygrywa Queensland. 32% gospodarstw w tym stanie posiada instalację fotowoltaiczną. Minimalnie poniżej plasuje się Australia Południowa, gdzie 31% domów posiada tego rodzaj instalacje.

Jakkolwiek zarówno Australia Zachodnia, jak i Australia Północna słabo wypadły w większości rankingów, to warto zwrócić uwagę, że w zeszłym roku zanotowano tam najwyższy współczynnik wzrostu ilości nowych domowych instalacji fotowoltaicznych. W przypadku Australii Zachodniej jest to wzrost o 3%, a w przypadku Terytorium Północnego o 2,7%.

Terytorium Stołeczne i Tasmania mają najambitniejsze cele, jeśli chodzi o udział OZE w miksie energetycznym. ACT zamierza osiągnąć 100% do 2020 roku, a Tasmania do 2022 roku. Agresywna polityka rozbudowy systemów OZE w ACT daje bardzo dobre rezultaty, a także sprawia, że konsumenci w tym stanie płacą najniższe w całej Australii rachunki za energię elektryczną.

Wszystkie stany – poza Australią Zachodnią – mają także wyznaczone cele redukcji poziomu emisji zanieczyszczeń. Planują zejście do zera w roku 2050.

Wszystkie te działania australijskich samorządów, połączone ze staraniami aktywistów, sprawiły, że w Australii zamykane są elektrownie węglowe. W 2015 roku kraj ten zobowiązał się do redukcji emisji o 28%. Wszystko wskazuje na to, że ten poziom zostanie uzyskany bez większych problemów.

W Australii wszyscy biorą temat bardzo poważnie. Andres Stock, ekspert z Climate Council, powiedział:

„Każdy stan i każde terytorium, poza Australią Zachodnią, bierze sprawy w swoje ręce i ustanawia własne cele polityki wspierania OZE oraz tworzy narzędzia dofinansowania tego sektora. Nawet stany, które dotychczas znajdowały się w tyle, zaczynają przyspieszać tempo – można tam zaobserwować szybki rozwój”.

Jak zauważa Greg Bourne z Climate Council, Australijczycy bardzo mocno wykorzystują energię słoneczną. Australia jest jednym z najbardziej słonecznych krajów na świecie, co sprawiło, że ponad 1,7 miliona zainstalowanych instalacji dachowych generuje moc na poziomie przekraczającym 5,6 GW.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Kompaktowy, ekologiczny dom off-grid z Nowej Zelandii

Następny artykuł

Kabel Rentala dociera do brzegów Belgii

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: ,