OZE stają się głównym źródłem energii w Niemczech

W ubiegłym roku energia odnawialna po raz pierwszy w historii zastąpiła węgiel jako główne źródło energii w Niemczech – informuje Reuters. Odnawialne źródła energii stanowiły 40% niemieckiej produkcji energii elektrycznej.

Z badań przeprowadzonych przez organizację Fraunhofer wynika, że w Niemczech ilość energii dostarczanej z ogniw słonecznych, wiatrowych, biomasowych i hydroelektrycznych wzrosła w zeszłym roku o 4,3 %, co pozwoliło wyprodukować 219 terawatogodzin (TWh) energii elektrycznej z OZE. Całkowita produkcja energii w Niemczech sięgnęła 542 TWh ogółem. Oznacza to więc udział energetyki odnawialnej na poziomie 40%, podczas gdy energetyka węglowa osiągnęła 38% w produkcji całkowitej.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Jak ocenił Bruno Burger, autor badania, w 2019 roku produkcja energii z OZE nie spadnie poniżej 40%, ponieważ powstaje coraz więcej instalacji odnawialnych. Sceptycy energii odnawialnej twierdzą jednak, że zanotowany wzrost wynika z korzystnych warunków pogodowych, takich jak przedłużające się gorące lato, które zwiększa produkcję energii słonecznej.

Warto dodać, że Niemcy zamierzają do 2030 roku osiągnąć 65% udział energetyki odnawialnej w ogólnej produkcji energii, a do 2022 roku zupełnie zrezygnować z energetyki jądrowej i węglowej. Dla porównania w 2017 roku udział OZE w produkcji energii wyniósł w Niemczech 38,2%, a w 2010 roku 19,1%.\