OZE Wielkiej Brytanii w statystykach

Energia odnawialna bardzo intensywnie się rozwija, dzięki czemu z roku na rok jej udział w światowym mikście energetycznym wzrasta. Duży udział mają w tym kraje azjatyckie, takie jak Chiny czy Indie, które kładą bardzo duży nacisk na redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Także w Europie zielone źródła energii radzą sobie coraz lepiej, co doskonale pokazują statystyki.

Najnowszy raport „Electric Insights” opracowany przez naukowców z Imperial College w Londynie pokazuje skalę postępu. Według danych ilość energii wygenerowanej przy wykorzystaniu OZE w 2017 roku w Wielkiej Brytanii wystarczyłaby do zasilenia wyspy w 1958. W ubiegłym roku dzięki zielonym źródłom uzyskano 96 TWh energii elektrycznej – to o 5 TWh więcej, niż było potrzebne 52 lata temu.

Postęp jaki dokonał się na przestrzeni lat jest niesamowity. W 2017 roku zaledwie 7% energii wyprodukowanej w Wielkiej Brytanii pochodziło z elektrowni węglowych. Z OZE udało się pozyskać aż 25% energii.

Fotowoltaika od Columbus Energy