Panele słoneczne z Rosji zasilą zakłady Coca-Coli w Szwajcarii

Taką informację podała rosyjska spółka Hevel, podsumowując realizację swoich inwestycji. Zgodnie z informacjami, które podała na swojej stronie internetowej, przy budowie instalacji wykorzystała moduły rodzimej produkcji. Jest to pierwsza inwestycja rosyjskich spółek sektora OZE.

Wybudowana na zlecenie koncernu Coca-Cola instalacja składa się z dwóch autonomicznych zestawów paneli słonecznych o łącznej mocy 115 kW. Wykorzystano do niej dwustronne moduły fotowoltaiczne, dzięki czemu wydłużył się czas szczytowej produkcji energii od południa do wieczora. To z kolei przekłada się na zwiększenie całkowitego generowania prądu w całym okresie zdolności użytkowej o 30% w porównaniu do paneli jednostronnych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

O ile przejście na OZE w przypadku Coca-Cola Company jest wyrazem globalnego trendu i działaniem obliczonym zarówno na korzyści finansowe, jak i wizerunkowe, o tyle powierzenie realizacji inwestycji spółce Hevel z stanowiło zaskoczenie dla obserwatorów. 

Z kolei rosyjski oddział Coca-Coli latem 2019 roku oświadczył, że ma możliwość zwiększenia ilości energii odnawialnej, którą wykorzystuje do swojej działalności ze źródeł o 30%, w porównaniu z 2018 rokiem. Podano też informacje, że koncern globalnie zmniejszył zużycie energii o 5,6%, wody o 4%, a produkcję odpadów o 1,3%. 

Rosjanie dotychczas nie zanotowali większych sukcesów na rynkach zachodnioeuropejskich w kontekście odnawialnych źródeł energii. Nie licząc opisywanej inwestycji oraz sprzedaży niewielkich partii paneli fotowoltaicznych, nie posiadają na chwilę obecną żadnego portfolio w regionie.