Park wodny i oczyszczalnia w Tychach zainwestowały w samowystarczalność energetyczną

Otwarty w zeszłym roku park wodny w Tychach oraz tamtejsza oczyszczalnia ścieków stały się samowystarczalne energetycznie. Wszystko za sprawą inwestycji w energię elektryczną i cieplną z biogazu. Poza pozyskaniem energii na bieżące potrzeby oba ośrodki jej nadwyżkę sprzedają.

Biogaz do zasilania obu obiektów powstaje w procesie fermentacji w oczyszczalni ścieków w Tychach, a następnie transportowany jest rurociągiem do pobliskiego parku wodnego, zaspokajając jego zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną. Za całą inwestycję odpowiedzialne jest Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej (RCGW) w Tychach, które na budowę tego rozwiązania (elektrociepłowni w obu ośrodkach) oraz nowoczesnego parku wodnego wyłożyło około 112 mln zł.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Michał Pawlak z RCGW poinformował, że z biogazu z tyskiej oczyszczalni ścieków udało się od maja do grudnia 2018 roku wyprodukować aż 20,5 GWh energii, co zapewnia obu obiektom samowystarczalność energetyczną i według danych szacunkowych prezesa RCGW – Zbigniewa Gieleciaka, roczna produkcja z oby elektrociepłowni zaspokoiłaby potrzeby energetyczne 35-tysięcznego miasta. W praktyce energia wyprodukowana we wspomnianym okresie 2018 roku pozwoliła na ogrzanie basenu sportowego i basenu z ruchomym dnem.

Ponadto park wodny w Tychach wyposażony jest również w szereg innowacyjnych rozwiązań, wśród których warto wymienić system odzysku energii cieplnej z rekuperacji oraz filtry do tzw. wód popłucznych (np. wody spod pryszniców). RCGW szacuje, że dzięki energooszczędnym rozwiązaniom oraz elektrociepłowni parkowi udało się oszczędzić około 4,5 mln złotych rocznie, co sprawia, że obiekt nie jest obciążony finansowo. Zyskuje także na zielonych certyfikatach i korzysta z odsprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii.

Na tę nowoczesną inwestycję RCGW przeznaczyło około 112 mln złotych, pozyskując je z emisji 10-letnich obligacji spółki oraz innych środków własnych. Jak dotąd regionalne centrum jest również właścicielem 31 przepompowni ścieków na terenie gminy Tychów i ponad 200 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz zarządcą 360 km kanalizacji w mieście.