Unia Europejska zmiany odnośnie emisji CO2

Parlament Europejski zatwierdził nowy cel OZE – trzydzieści dwa procent do 2030 roku

We wtorek, 13 listopada bieżącego roku, Parlament Europejski głosował nad nowym celem energetycznym – trzydziestoma dwoma procentami energii ze źródeł odnawialnych w miksie energetycznym krajów Unii Europejskiej.

Czterystu dziewięćdziesięciu pięciu parlamentarzystów poparło pomysł, sześćdziesięciu ośmiu było przeciwnych, a sześćdziesięciu jeden wstrzymało się od głosu lub było nieobecnych. Pokazuje to niemalże jednogłośne poparcie dla OZE w UE.

Jednocześnie PE przegłosował nowy poziom wymaganej efektywności energetycznej – trzydzieści dwa i pół procent – oraz wprowadził tzw. Unię Energetyczną. Wszystkie trzy nowe postanowienia są częścią pakietu „Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków”.

Przewiduje się, że w 2023 roku dokonana zostanie kontrola postępów i ewentualna reewaluacja celów OZE, jednakże z założeniem, że mogą one być tylko zwiększone, a nie zmniejszone.

Nowe prawo zakłada także, że państwa członkowskie muszą umożliwić swoim obywatelom produkowanie energii ze źródeł odnawialnych i jej magazynowanie. Energia ta może być wykorzystywana na własny użytek, a jej nadmiar sprzedawany do sieci.

Każdy kraj musi ponadto przedstawić dziesięcioletni zintegrowany plan dla energetyki i klimatu z określonymi krajowymi celami OZE i nową polityką energetyczną. Termin na uzgodnienie pierwszego planu upływa 31 grudnia 2019 roku. Kolejny plan ma zostać ustalony dziesięć lat później.

Nowe wytyczne wejdą w życie dwadzieścia dni po ich ogłoszeniu. Wtedy nastąpi też formalne wdrożenie regulacji przez Komisję Europejską. Państwa członkowskie będą miały osiemnaście miesięcy na wprowadzenie nowej dyrektywy w życie.

Dodaj komentarz


Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Mogą Ci się także spodobać

Magazyny energii zintegrowane z wiatrakami

Podstawowym problemem turbin wiatrowych jest fakt, że produkują one energię, gdy mocno wieje wiatr. Jak jest silny, to produkcja jest duża, a ceny energii spadają, ale jak cichnie, to sytuacja jest odwrotna. Ten problem jest istotny z punktu widzenia operatorów sieci energetycznej, właścicieli wiatraków i odbiorców prądu.

Codzienny raport smogowy – 13.12.

Smog nie odpuszcza! W Krakowie wprowadzono dziś darmową komunikację miejską, również Koleje Małopolskie ogłosiły bezpłatną komunikację na obszarze Aglomeracji Krakowskiej – warto dziś zrezygnować z podróży samochodem. Wczoraj na szczycie klimatycznym została przyjęta Deklaracja Ministerialna “Lasy dla klimatu”. Dokument ten nawołuje państwa do wspólnych działań na rzecz wykorzystania lasów do równoważenia emisji CO2. To postęp, ale kluczowe kwestie nie zostały jeszcze rozwiązane. W trakcie COP 24 były wiceprezydent USA – Al Gore zwrócił uwagę na problem smogu w Polsce: “Dziecko, które urodzi się dziś w Warszawie, po roku życia będzie się czuło tak, jakby wypaliło tysiąc papierosów.” Niestety, zgadzamy się z nim.