PGE planuje osiągnąć 25% udziału w polskim rynku OZE

Polska Grupa Energetyczna nie rezygnuje ze swojego strategicznego celu osiągnięcia 25% udziałów w polskim rynku energii ze źródeł odnawialnych w 2030 r. – Nasza aspiracja to 25% udziału w rynku w 2030 r. Cel ten chcemy osiągnąć m.in. poprzez uruchomienie programu offshore – poinformował wiceprezes PGE, Paweł Śliwa.

Irlandia nie wypełni celu OZE do 2020 roku

Irlandia nie zrealizuje swoich celów w zakresie energii odnawialnej do 2020 r., – wynika z raportu wydanego przez Irlandzki Urząd ds. Zrównoważonej Energii (SEAI). Pokazuje on, że Irlandia nadal jest w dużym stopniu uzależniona od paliw kopalnych. Pochodzi z nich nadal aż 90% energii w tym kraju.

Czy Polska spełni cele OZE na 2020 rok?

Jak wskazują najnowsze szacunki na podstawie danych NIK, GUSu i Eurostatu, Polsce nie uda się osiągnąć założonego udziału źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym na rok 2020. Założono, że w tym momencie udział OZE wyniesie 15%. Jest to poważny problem, ponieważ niespełnienie tej umowy może kosztować nas spore pieniądze – zieloną energię będziemy musieli kupić od któregoś z krajów, który lepiej poradził sobie z budową instalacji OZE.

Ważna nowa regulacja europejska dla prosumentów

Unia Europejska uchwaliła dyrektywę o Odnawialnych Źródłach Energii. W nowym akcie prawnym nie udało się zawrzeć wszystkiego, o co walczyły np. organizacje ekologiczne, ale poczyniono duży krok w kierunku prosumentów. Nad dyrektywą obradował m.in. Parlament Europejski oraz Komisja i Rada Europejska.