PGE planuje osiągnąć 25% udziału w polskim rynku OZE

Polska Grupa Energetyczna nie rezygnuje ze swojego strategicznego celu osiągnięcia 25% udziałów w polskim rynku energii ze źródeł odnawialnych w 2030 r. – Nasza aspiracja to 25% udziału w rynku w 2030 r. Cel ten chcemy osiągnąć m.in. poprzez uruchomienie programu offshore – poinformował wiceprezes PGE, Paweł Śliwa.

PGE zamierza zrealizować swoje plany, zwiększając produkcję odnawialnych źródeł energii poprzez farmy wiatrowe. Obecnie Grupa rozwija projekty farm na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 2535 MW, które są pierwszym etapem inwestycji w offshore. Według prognoz PGE energia pochodząca z farm wiatrowych na morzu zasili 5 mln gospodarstw domowych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Ekologia w PGE

Polska Grupa Energetyczna to jeden z dużych dostawców energii w naszym kraju, który ma spory udział w miksie energetycznym. Pomimo inwestycji w farmy wiatrowe, w miksie Grupy dominuje węgiel. W 2018 r. PGE wytworzyło 65,91 TWh energii elektrycznej – w tym 90% z węgla brunatnego i kamiennego. Udział źródeł odnawialnych z wiatru, wody i biomasy wynosił 2,65%.

Cel: 25% udział OZE

Według rekomendacji Komisji Europejskiej Polska powinna zwiększyć cel udziału energii z odnawialnych źródeł do co najmniej 25% w perspektywie kolejnych 10 lat. KE oczekuje też większych działań w zakresie efektywności energetycznej i zapewnienia o osiągnięciu 15% udziału energii odnawialnej w konsumpcji energii – w elektroenergetyce, ciepłownictwie i transporcie w 2020 r. Eurostat podaje, że w 2017 r. udział OZE w konsumpcji energii elektrycznej, cieplnej i w transporcie wynosił w Polsce 10,9%.

źródło: gramwzielone.pl