Ile megawatów energii produkujemy rocznie dzięki fotowoltaice?

Instalacje fotowoltaiczne są jednymi z najchętniej stosowanych urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. W Polsce rynek ten znacząco przyspiesza: wzrasta zarówno ilość montowanych instalacji, jak i generowana przez nie moc.

Fotowoltaika od Columbus Energy

W pierwszym kwartale tego roku możemy dumnie powiedzieć: 603 MW mocy generowane są tylko i wyłącznie z energii słonecznej. To bardzo duża zmiana, tym bardziej, że szacuje się, że do końca 2019 r. łączna moc zainstalowana wyniesie 1 GW. To bardzo dużo, a wystarczy tylko spojrzeć na to, że w pierwszym kwartale tego roku aż 450 mieszkańców Warszawy zdecydowało się założyć instalacje fotowoltaiczne na swoich dachach – zauważyła Joanna Maraszek, redaktorka portalu Świat OZE.

Warto podkreślić, że polskie miasta coraz chętniej decydują się na korzystanie z energii słonecznej. Na zakup solarnych ławek, dzięki którym można podładować telefon, pokusiły się już m.in. Gostynin i Białystok. We Wrocławiu działa już Wrocławska Elektrownia Słoneczna, będąca największą rozproszoną elektrownią w Polsce. Dzięki zamocowaniu ponad 2700 paneli fotowoltaicznych na dachach 35 wieżowców, generowane jest 0,75 MW mocy. W Jeleniej Górze powstanie natomiast farma słoneczna w kształcie jelonka, według planów ma ona mieć moc 10 MW.

Także Warszawa inwestuje w fotowoltaikę. Zaprezentowana przez włodarzy miasta „Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050” zakłada m.in. montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków miejskich (np. na dachu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji). Dodatkowo wzrosną dofinansowania na domowe mikroinstalacje OZE.

Zgodnie z raportem „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2019”, opublikowanym przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), jest bardzo prawdopodobne, że w 2020 r. energia pochodząca z promieni słonecznych stanie się drugą najważniejszą mocą w Polsce. Statystyki są optymistyczne: pod koniec 2018 r. łączna moc zainstalowana w Polsce w źródłach PV wynosiła 500 MW, natomiast już w maju bieżącego roku jej ilość przekroczyła 700 MW.

Powyższe działania wpisują się w rządowe projekty zakładające wzrost mocy pozyskiwanej dzięki PV: „Politykę Energetyczną Polski do 2040 r.” oraz „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu do 2030 r.”. PEP zakłada wzrost produkowanej mocy do 15,7 GW jeszcze przed 2040 r.