Warszawa inwestuje w fotowoltaikę!

Władze Warszawy zaprezentowały “Strategię adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050”, która zakłada inwestycje w instalacje fotowoltaiczne zasilające budynki miejskie.

Rafał Trzaskowski zaznaczył, że władze miasta zamierzają zainstalować na budynkach miejskich systemy fotowoltaiczne, które zwiększą bezpieczeństwo energetyczne i obniżą koszty zakupu energii. Warszawa planuje pozyskać pieniądze na inwestycję od europejskich banków, w tym celu Justyna Glusman ma prowadzić rozmowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Największym producentem energii z fotowoltaiki stanie się Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które oszacowało, że planowane instalacje zapewnią roczną produkcję energii na poziomie ok. 6,7 GWh, co pokryje 25% ogólnego zapotrzebowania na prąd. Inwestycja powinna zwrócić się w ciągu 7 lat, dzięki rocznym oszczędnościom wynoszącym ok. 1,8 mln zł netto.

Prezydent Warszawy chce zwiększyć dotacje dla mieszkańców miasta na montaż instalacji fotowoltaicznych. Według przedstawionych danych do końca marca bieżącego roku Warszawa przyznała blisko 1,7 tys. dotacji na domowe mikroinstalacje OZE, co – jak mówił prezydent Trzaskowski – oznacza wzrost o 800% w porównaniu z 2016 r.

Foto: UM Warszawa