Irlandia nie wypełni celu OZE do 2020 roku

Irlandia nie zrealizuje swoich celów w zakresie energii odnawialnej do 2020 r., – wynika z raportu wydanego przez Irlandzki Urząd ds. Zrównoważonej Energii (SEAI). Pokazuje on, że Irlandia nadal jest w dużym stopniu uzależniona od paliw kopalnych. Pochodzi z nich nadal aż 90% energii w tym kraju.

Mówi się, że rok 2017 był rekordowym rokiem dla odnawialnych źródeł energii w irlandzkiej sieci elektrycznej, ale kraj ten wciąż pozostaje w tyle, jeśli chodzi o osiągnięcie celów określonych w unijnej dyrektywie w sprawie energii odnawialnej.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Irlandia zobowiązała się do pozyskania 16% całkowitej energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r. Raport SEAI pokazuje jednak, że pod koniec 2017 r. jedynie 10,6% energii zużywanej w Irlandii pochodziło ze źródeł odnawialnych.

Irlandia zajęła 22. miejsce w Unii pod względem ogólnego udziału energii odnawialnej, a 26. w postępie na drodze do osiągnięcia celów w zakresie energii odnawialnej do 2020 r., W sprawozdaniu stwierdza się, że jest „jasne” to, iż Irlandia nie będzie w stanie osiągnąć swoich celów, potencjalnie narażając się tym samym na wysokie kary. Eksperci ds. klimatu wcześniej ocenili, że brak celu w wysokości 16% może skutkować karami w wysokości około 600 milionów euro. W 2018 r. ówczesny minister ds. działań w dziedzinie klimatu Denis Naughten stwierdził, że będzie on znacznie niższy.

– Musimy poczynić postępy we wszystkich dziedzinach zużycia energii i szybko zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez ogrzewanie i transport, jeśli poważnie podchodzimy do problemu redukcji emisji dwutlenku węgla w Irlandii – powiedział Jim Gannon, dyrektor generalny SEAI. – Przejście do w dużej mierze zelektryfikowanej floty pasażerskiej, wraz z uwzględnieniem alternatywnych paliw, takich jak biogaz i wodór do celów handlowych, transportu publicznego i frachtu, są niezbędne do dekarbonizacji naszego systemu transportu – dodał.

Minister ds. Komunikacji, Richard Bruton powiedział, że wkrótce opublikowany zostanie kompleksowy plan działań na rzecz klimatu. – Pokaże on szereg działań w różnych sektorach społeczeństwa z jasnym harmonogramem, a naszym celem będzie wdrożenie i zniesienie ambicji Irlandii – zadeklarował.