Udział odnawialnych źródeł energii w Albańskim miksie energetycznym zmniejsza się

Albania była jednym z pierwszych krajów w Europie, w którym udział OZE w strukturze produkcji energii elektrycznej był znaczący. Na chwilę obecną trend ten niestety wyraźnie słabnie, a miejscami wręcz zanika.

Albania na przestrzeni ostatnich lat wykorzystywała swoje naturalne walory w zakresie rozwoju OZE. Z jednej strony słoneczna pogoda wynikająca z położenia w klimacie śródziemnomorskim pozwalała na efektywne wykorzystanie paneli słonecznych. Z drugiej górzyste ukształtowanie terenu powodowało, że płynące na terytorium Albanii rzeki mają duże spadki oraz pojawiają się silne wiatry – co stwarzało warunki do budowy farm wiatrowych i hydroelektrowni. Istnieją tam też dobre warunki dla wykorzystania energii geotermalnej. Dzięki temu, jak podaje Fundusz Bankwatch Network, do 2015 r. Albanii udało się osiągnąć udział OZE w miksie energetycznym na poziomie 34,9%.

Niestety, po osiągnięciu tak imponującego wyniku, sektor alternatywnej energetyki tego kraju zaczął wyraźnie zwalniać i tracić na popularności. Było to widoczne zwłaszcza w obszarze mikrogeneracji, co, w kraju takim jak Albania, ma poważne implikacje. Ze względu na ciepły klimat duże ilości energii elektrycznej zużywa się tam na klimatyzowanie latem i ogrzewanie zimą prywatnych mieszkań i domów – to tu widoczna jest różnica.

W 2016 roku zapotrzebowanie na energię wynikające z konieczności klimatyzowania było pokrywane w 33,8% za pomocą zielonej energii. Za to w 2018 r. – było to już tylko 24,9%. To bardzo istotny spadek, który dodatkowo oznacza, że przeszło 75% pochodzi ze źródeł nieodnawialnych, szkodliwych dla środowiska. Tak szybki spadek tego wskaźnika o 10% budzi niepokój ekspertów, natomiast trudno jest wskazać jednoznacznie przyczyny. Najprawdopodobniej jest to kombinacja czynników środowiskowych, ekonomicznych i legislacyjnych.

Obecnie – po intensywnym rozwoju w pierwszej dekadzie XXI w. – gospodarka Albanii weszła w okres stagnacji, który utrzymuje się mniej więcej od 2014 r. To może być czynnikiem zniechęcającym mieszkańców kraju do kosztochłonnych inwestycji, a rząd do programów wspierających podobne inwestycje poprzez ulgi podatkowe lub dotacje celowe.

Dodatkowo Albania zdecydowaną większość swojej  energii czerpie z hydroenergetyki. Jak zostało wspomniane, rzeki w tym kraju ze względu na górzysty charakter krajobrazu cechują się dużymi spadkami, ale przez to również większą wrażliwością na zmiany temperatur i poziom opadów. Powoli odczuwalne skutki globalnego ocieplenia mogą  negatywnie wpływać na ilość wody przepływająca przez turbiny elektrowni wodnych, co fizycznie ogranicza możliwości  produkcji energii. Może to być odpowiedzią na pytanie o przyczyny spadku udziału hydroenergii w miksie z 90% w roku 2016 do 80% w 2018.