Pierwszy w województwie odwiert geotermalny uruchomiono w Sieradzu

12 czerwca otwarto pierwszy w wojewódzkie łódzkim odwiert geotermalny. Znajduje się on w Sieradzu, a pozyskane ciepło posłużyć ma do ogrzania mieszkań w tym mieście.

Odwiert o głębokości 1475 metrów sfinansowanych został między innymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz przeznaczył na jego wykonanie prawie 13 milionów złotych.

Wykorzystanie geotermii w Sieradzu pozwoli na zredukowanie spalania węgla kamiennego, co przełoży się na poprawę jakości powietrza w mieście.

Jak mówi profesor Mariusz Orion Jędrysek, wiceminister środowiska i Główny Geolog Kraju: „Misja tego odwiertu jest dużo szersza – badamy okolice Łodzi pod względem warunków geotermalnych”. Jędrysek jest także pełnomocnikiem rządu ds. polityki Surowcowej Państwa.

Obecny rząd jest mocno nastawiony w kierunku geotermalnym. Dlatego Rada Ministrów przyjęła projekt Polityki Surowcowej Państwa, w którym w trzecim filarze zawarte jest pozyskiwanie Ciepła Ziemi. W ciągu ostatnich lat podwoiliśmy instalacje geotermalne w Polsce”, mówi Jędrysek. Wiceminister podkreśla, że rozwój geotermii jest teraz priorytetowy dla jego resortu.

Elektrownia geotermalna – jak to działa?

0 comments

Dodaj komentarz


Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej:

Ostrzeżenia o smogu – kolejny rok absurdu. Polskie progi alarmowania najwyższe w Europie

Polski Alarm Smogowy po raz kolejny sprawdził, ile dni z alarmem smogowym wystąpiłoby, gdyby władze uznały, że Polacy zasługują na zachodnioeuropejskie kryteria ostrzegania o zagrożeniu. W niektórych polskich miastach „francuski” alarm smogowy obowiązywałby przez dwa miesiące. Obowiązujące w Polsce kryteria sprawiają, że pomimo wysokich stężeń pyłów zawieszonych w 2018 w żadnym z miast wojewódzkich nie ogłoszono alarmu smogowego.