Plantacje tytoniu powinny zostać zamienione w farmy słoneczne?

Branża tytoniowa wciąż ma się dobrze, chociaż są rynki, gdzie konsumpcja tytoniu maleje, np. w USA. Amerykańscy naukowcy na tej podstawie przeprowadzili analizę, w której plantatorzy swoje farmy mogą przekształcić w farmy fotowoltaiczne, co przyniosłoby im spore zyski.

By całkowicie wyeliminować potrzebę spalania paliw kopalnych, technologia solarna wymaga dużych powierzchni. Wcześniej eksperymentowano z biopaliwami, jednakże wymagały one bardzo dużych obszarów upraw potrzebnej roślinności, co spowodowało podniesienie cen żywności oraz zwiększyło zjawisko głodu na całym świecie. Szukaliśmy więc takich obszarów, które mogłyby być wykorzystane w celu produkcji energii ze słońca, ale nie powodując głodu”, powiedział Joshua Pearce z Uniwersytetu w Michigan.

Naukowcy doszli więc do wniosku, że pola tytoniowe byłyby idealnym miejscem na rozwój fotowoltaicznych inwestycji. Zmniejszając uprawy tytoniu, możliwe byłoby ograniczenie jego ilości na rynkach, a w kontekście coraz tańszej technologii PV obecni tytoniowi przedsiębiorcy mogliby sprzedawać energię, przyczyniając się do tzw. zielonej rewolucji.

Badania zostały przeprowadzone na przykładzie sytuacji panującej w Karolinie Północnej – jest to jeden z tych amerykańskich stanów, gdzie produkcja tytoniu wciąż jest na wysokim poziomie. Przeanalizowano ewentualne zyski płynące z prowadzenia farmy PV na tym terenie, biorąc pod uwagę wiele czynników, takich jak nasłonecznienie, a następnie skonfrontowano to z zyskami.

Byliśmy zainteresowani, jakie warunki byłyby potrzebne, aby umożliwić plantatorom tytoniu rozpoczęcie instalacji systemów energii słonecznej na tym samym terenie. Przyjrzeliśmy się prawdopodobnym tendencjom wielu czynników ekonomicznych, lecz zdziwiło nas, że koszty energii słonecznej spadły tak dramatycznie, że już teraz byłoby korzystniejszym dla plantatorów tytoniu zastępowanie upraw farmami fotowoltaicznymi, biorąc pod uwagę względy ekonomiczne”, dodał Pearce.

Naukowcy szacują, że porzucenie plantacji tytoniu przez jego producentów w Północnej Karolinie oraz zastąpienie ich farmami fotowoltaicznymi, pozwoliłoby wyprodukować nawet 30GW energii elektrycznej w skali roku, co jest wartością zbliżoną do letniego zapotrzebowania na energię tego stanu. Uchroniłoby to ok. 2 tysięcy osób przed przedwczesnym zgonem.

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej:

Opracowano system zasilania energią słoneczną, który działa również w nocy

Innowacyjna bateria termiczna opracowana przez naukowców z Uniwersytetu Curtin będzie kluczem do systemu energii słonecznej zdolnego do produkcji energii elektrycznej przez noc. Pozwoli to instalacjom OZE rywalizować z paliwami kopalnymi jako realnym źródłem energii dla przemysłu komercyjnego i ciężkiego na całym świecie, w tym dla górnictwa.