Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Plusy rekultywacji wysypisk śmieci

environment

Plusy rekultywacji wysypisk śmieci

Liczba śmieci wokół nas drastycznie rośnie. Odpady trafiają na wysypiska i muszą być odpowiednio zagospodarowane. Zamykanie tych obiektów wiąże się z ich właściwym zabezpieczeniem. Rekultywacja śmietnisk ma przywrócić ład środowisku. Tak mają szansę powstawać ścieżki edukacyjne, stoki narciarskie, czy ostoje dla ptaków. 

B1
Reklama

Życie odpadów

Każdego dnia wytwarzamy odpady. Jedne są biodegradowalne, inne mogą zostać poddane recyklingowi. Część z nich nie może być ponownie przetworzona. Są to niebezpieczne surowce (chemikalia, odpady medyczne, czy nawet nierozsądnie wyrzucona elektronika, czyli elektrośmieci). Każdorazowo nasze śmieci są odbierane i przewożone na składowiska. Tam następuje selekcja odpadów. Wiele z nich trafia na wysypiska. Takie miejsca wymagają szczególnej uwagi i opieki. Niewłaściwe gospodarowanie nimi może wyrządzić ogromne szkody dla całego środowiska.

Rekultywacja, czyli co?

Procesy rekultywacji mają zminimalizować szkodliwe dla środowiska wpływy, wynikające ze składowania odpadów. Profesjonalne prace rekultywacyjne zabezpieczają zasoby wodne (powierzchniowe i podziemne), powietrze oraz glebę. Ważna jest skrupulatna obserwacja wpływu składowiska odpadów na środowisko.

Reklama

Termin rekultywacja stosowany jest bezpośrednio w odniesieniu do oddziaływania człowieka na środowisko. Mianem tym nazywa się przywracanie wartości przyrodniczych, które zostały zniszczone przez działania ludzi.

Rekultywacja w Polsce

W Gorzowie Wielkopolskim na byłym składowisku odpadów otworzono pole golfowe. Warszawska Górka Szczęśliwicka to obiekt usypany z powojennych gruzów, a później także odpadów. Zimą można tu szusować na nartach. Na terenie Amest Otwock aktualnie funkcjonuje ścieżka ekologiczna, staw służący jako ostoją dla ptaków oraz pasieka. 

Edukacja i środowisko

Nadając nową formę gruntom, które służyły jako składowiska odpadów, priorytetem jest zabezpieczenie środowiska. Niewłaściwie zagospodarowane wysypiska jest niebezpieczne dla fauny i flory. Optymalne zagospodarowanie takich terenów wiąże się z szeregiem czynności technicznych i procesów biologicznych (utworzenie szaty roślinnej, nasadzenie drzew). Częstym efektem rekultywacji jest wykorzystywanie kwater składowiskowych do budowy farm fotowoltaicznych.

Tego rodzaju instalacje pozwalają nie tylko na wytwarzanie zielonej energii, ale także w dłuższej perspektywie zapewniają okolicznym mieszkańcom niższe rachunki za prąd podkreśla Andrzej Gąsiorowski z Fundacji FOTA4Climate.

źródło: informacja prasowa, www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.