Pół miliarda złotych z mBanku dla OZE

mBank przyjął politykę kredytowania farm wiatrowych i fotowoltaiki. Dzięki niej chce aktywniej wspierać rozwiązania proekologiczne. W początkowej fazie na wsparcie zostanie przeznaczone około pół miliarda złotych.

Jak dowiadujemy się z komunikatu prasowego mBanku, przyjęta polityka zakłada wsparcie dla energii wiatrowej o mocy powyżej 20 MW oraz fotowoltaiki o mocy powyżej 5 MW działających w ramach aukcyjnego systemu wsparcia. Pierwszeństwo w ubieganiu się o wsparcie mają mieć projekty, których właściciele i operatorzy posiadają już doświadczenia w sektorze energetyki odnawialnej. Warto przypomnieć, że nie są to pierwsze doświadczenia mBanku z energetyką odnawialną. W minionym roku bank sfinansował projekt PV w postaci kredytu na 10 farm fotowoltaicznych. Wcześniej wsparł też energetykę wiatrową o łącznej mocy ponad 335 MW.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Przyjęta polityka kredytowania inwestycji w OZE wpisuje się w „Strategię odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju mBanku S.A.” Jednym z jej założeń jest ograniczenie relacji z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność ukierunkowaną na eksploatację terenów cennych przyrodniczo lub naruszającą przepisy prawa związane z ochroną środowiska.

Duże nakłady finansowe na działania antysmogowe oraz budowę i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do 2020 r. ma to być około 10 mld zł. Część tych środków rozdysponuje Bank Ochrony Środowiska poprzez udzielanie ekopożyczek i preferencyjnych kredytów na cele związane z ochroną atmosfery.