Polenergia postanawia zwiększyć moc z farm PV kosztem instalacji wiatrowych

Polenergia podjęła decyzję wstrzymaniu realizacji części projektów wiatrowych, które znajdują się obecnie na wczesnej fazie rozwoju. W ich miejsce realizowane będą projekty solarne.

Decyzja podjęta przez spółkę dotyczy projektów o łącznej mocy 26 MW. Spółka zdecydowała się, że w ramach wydanych już warunków przyłączenia do sieci, umów dzierżawy itd., na danych miejscach powstać mają farmy fotowoltaiczne, zamiast planowanych wstępnie wiatraków.

Projekty PV budowane mają być w latach 2018-2019. Łączna moc zaplanowanych projektów fotowoltaicznych, jakie grupa Polenergia wystawić chce do aukcji, wynosi 40 MW.

Jednocześnie firma informuje, że nie oznacza to wycofania się z energetyki wiatrowej. Polenergia posiada obecnie pozwolenia na budowę dla farm wiatrowych o łącznej mocy 185 MW. Systemy te mają wziąć udział w aukcji, która przewidywana jest na IV kwartał tego roku.

Polenergia inwestuje także w elektrownie biomasowe. Obecnie trwają przygotowania do budowy 31 MW instalacji. Decyzja (prekwalifikacja) z URE oraz Pozwolenie Zintegrowane wydane zostało w II kwartale 2018 roku.

Strategiczną inwestycją dla firmy mają być morskie farmy wiatrowe – projekty Bałtyk II i Bałtyk III mają osiągnąć łączną moc 1200 MW, ale nie znany jest jeszcze termin realizacji tych inwestycji. Jak zastrzega firma, jest on powiązany z wejściem w życie odpowiednich regulacji. Dodatkowo firma rozważa wznowienie prac na projektem Bałtyk I o mocy ponad 1500 MW.

źródło: cire.pl, polenergia