Polska technologia przetwarzania odpadów komunalnych w Iranie

Dzięki wsparciu PAIiIZ polska innowacyjna technologia może zostać wdrożona w irańskiej prowincji Chuzestan.

Dziś 27 stycznia 2017 roku w siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., zarząd firmy Bioelektra Group S.A. podpisał list intencyjny z przedstawicielami irańskich inwestorów. Planowana współpraca dotyczyć ma stworzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie prowincji Chuzestan, w oparciu o innowacyjną technologię przetwarzania odpadów firmy Bioelektra Group S.A.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Porozumienie zostało zawarte w obecności: Ramina Mehmanparast, ambasadora Islamskiej Republiki Iranu oraz Mansoura Gahamara, gubernatora irańskiej prowincji Chuzestan. List intencyjny podpisał Farajoullah Khabir, prezes Khuzestan Development and Investment Company – firmy odpowiedzialnej m.in. za gospodarkę odpadami w regionie, Esmaeil Zamani, szef specjalnej strefy ekonomicznej Arvand Free Zone Organization oraz Paweł Przybylski, wiceprezes zarządu Bioelektra Group S.A.

Prowincja Chuzestan położona jest nad Zatoką Perską, w południowo-zachodnim Iranie. Jest zamieszkana przez 4,3 mln osób (około 6% populacji państwa). Stolicą prowincji jest miasto Ahwaz — podczas drugiej wojny światowej właśnie tu w 1942 r. utworzono tranzytowy obóz dla uchodźców polskich z ZSRR.

Opracowana w Polsce, opatentowana technologia firmy Bioelektra Group wykorzystuje proces mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów (MCP). Metoda ta opiera się o niezwykle efektywny proces, w trakcie którego odpady komunalne poddane są sterylizacji, a następnie w pełni automatycznie sortowane na poszczególne frakcje, w celu ich ponownego wykorzystania. Technologia jest bezemisyjna, redukuje powstawanie gazów cieplarnianych i ślad węglowy oraz praktycznie eliminuje składowanie odpadów. Jednocześnie technologia ta pozwala na osiągnięcie najwyższego poziomu recyklingu na świecie, w tym celów zakładanych przez Unię Europejską na rok 2030.

Rozwiązanie Bioelektra Group wciela w życie ideę gospodarki o obiegu zamkniętym – Circular Economy, pozwala odzyskać z odpadów najbardziej wartościowe surowce i przetworzyć je ponownie na produkty. Jako jedyna metoda na świecie pozwala na wykorzystanie frakcji biodegradowalnej w odpadach i jej ponowne zastosowanie do produkcji materiałów budowlanych, nawozów lub procesów energetycznych. Dzięki niskim kosztom operacyjnym i wysokiej efektywności może być zastosowana na całym świecie. W styczniu br., podczas Forum Gospodarczego w Davos, Bioelektra Group odebrała nagrodę za zwycięstwo w prestiżowym, międzynarodowym konkursie „The Circulars 2017”.

O polskiej technologi przetwarzania odpadów informowaliśmy już wcześniej