Pomorze bez kopciuchów? Trwają konsultacje uchwały antysmogowej

W województwie pomorskim trwają konsultacje dotyczące wprowadzenia uchwały antysmogowej. Przepisy przewidują likwidację przestarzałych pieców oraz wprowadzenie zakazu używania opału złej jakości, a w gminach o statusie uzdrowiska – całkowitego zakazu stosowania paliw stałych. 

Projekt miejscowej uchwały o nazwie „ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw” zakłada – tak jak w większości województw – zakaz używania opału najgorszej jakości, m.in. mułu i flotokoncentratu węglowego oraz paliw produkowanych z ich wykorzystaniem, a także węgla brunatnego i jego pochodnych.

Według założeń do października 2023 roku miałyby zniknąć piece niespełniające wymogów trzeciej klasy w tabeli standardów emisyjnych. W 2025 roku zlikwidowane zostaną kotły klasy 3 i 4, a do 2029 roku klasy 5. W miejscach, gdzie nie ma sieci ciepłowniczej lub gazowej, dopuszczone będą jedynie najnowocześniejsze piece spełniające standardy Ekoprojektu, czyli unijnej dyrektywy, która dotyczy urządzeń odpowiedzialnych za emisję gazów cieplarnianych.

W strefach A i B, czyli w okolicach, gdzie zlokalizowane są zakłady uzdrowiskowe, przewidziano wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania paliw stałych. Z wojewódzkiego projektu wyłączono natomiast Sopot – miasto, podobnie jak Kraków, chce wyeliminować paliwa stałe na terenie całej gminy.