Program REGION – nowość w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Program REGION – nowość w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Program SYSTEM, realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to zespół działań w trzech obszarach, mający za zadanie wsparcie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanej przez partnerów zewnętrznych. Na opisywany program składają się trzy projekty: dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest, program Prosument oraz nowy program dofinansowań pod nazwą REGION, o którym już wspominaliśmy .

W ramach programu SYSTEM NFOŚiGW udziela dofinansowań na zadania w poszczególnych obszarach swoim wojewódzkim odpowiednikom, które z kolei przekazywać będą te środki beneficjentom końcowym – jednostkom samorządu terytorialnego.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest funkcjonuje już od 2015 roku, a dofinansowania w ramach tego programu udzielane są dla samorządów, które mają przeznaczać je na dotacje do projektów usuwania wyrobów zawierających azbest na swoim terenie.

Podobnie projekt wspierania prosumentów OZE otworzył swój nabór w 2015 roku. Środki w ramach tego projektu mają posłużyć do dofinansowania mikroinstalacji generujących prąd z odnawialnych źródeł energii, które włączone zostaną do sieci energetycznej przez prosumentów – jednocześnie konsumentów i producentów prądu elektrycznego. Program ten był szeroko omawiany i komentowany na łamach naszego portalu . Obecna – 2. Już edycja – jest w dalszym ciągu zawieszona i brak informacji o decyzjach w sprawie odmrożenia programu.

Jak informowaliśmy już 1. lutego rozpocznie się nabór w ramach projektu REGION. NFOŚiGW prezentował założenia nowego programu już październiku ubiegłego roku np. na targach POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu. Jak entuzjastycznie zapowiadał w radiowej jedynce wiceprezes funduszu Roman Wójcik: Przedstawimy przede wszystkim kierunki finansowania energetyki, ale również gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarowania wodami, kierunki finansowania ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, czyli przedstawimy całą ofertę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Przedstawimy nowy program Region, który ma być skierowany do regionów za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dodał wiceprezes.

W wywiadzie dla Agro-Faktów w 1 PR wiceprezes Wójcik opowiadał również, że program Region: Skierowany (jest – przyp.red.) przede wszystkim na ochronę powietrza. Program ten ma zastąpić programy Kawka, Ryś i Prosument. Wójcik tłumaczył, że w ramach REGION-u przewiduje się wsparcie w postaci niskooprocentowanych pożyczek, które miałyby pomóc m.in.: przy wymianie kotłów na niskoemisyjne, na te paliwa, które są wydajniejsze i mniej zanieczyszczają powietrze, ale również różnego rodzaju filtry i wszelkie inne działania, które mają zmniejszyć emisję, która jest bardzo istotnym problemem na terenach wiejskich niezurbanizowanych.

Oczywiście program nie jest adresowany jedynie do terenów wiejskich, jako przykład dużego potencjalnego beneficjenta wiceprezes wymieniał miasto Kraków, którego problem ze smogiem jest wręcz przysłowiowy.

Dofinansowanie udzielane w postaci pożyczek preferencyjnych nie jest typowym sposobem wsparcia ekologicznych technologii, gdy spojrzy się na inne programy NFOŚiGW. Jak jednak uważa Wójcik: To niskie oprocentowanie jest zachętą dla beneficjentów, którzy chcieliby prowadzić działania związane z ograniczeniem niskiej emisji.

Ministerstwo Ochrony Środowiska potwierdzało to stanowisko, informując w grudniu, że „750 mln zł przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na ekologiczne projekty w ramach nowego programu priorytetowego Region”. Jak informowało MOŚ dofinansowań udzielać mają wojewódzkie fundusze na wszystkie typy działań na ich obszarze. Dofinansowanie, przekazywane będzie beneficjentom końcowym w formie niskooprocentowanych pożyczek na okres do siedmiu lat. Na czym skupiać się mają dofinansowania? Program przewiduje uprzywilejowane oprocentowanie pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej i OZE (..) w stosunku do finansowania projektów środowiskowych w pozostałych dziedzinach ochrony środowiska – czytamy w grudniowym komunikacie resortu środowiska.

Spośród 750 milionów zł przeznaczonych na program REGION budżet na rok 2017 ma wynieść 200 milionów (w grudniu ministerstwo podawało kwotę 75 milionów zł).

Z punktu widzenia beneficjentów końcowych może to być bardzo elastyczny program.  Warunki udzielania im dotacji ustalane będą przez WFOŚiGW, co pozwala na dostosowanie ich do lokalnych wymagań ochrony środowiska. Jak czytamy w regulaminie konkursu rozpisanego przez NFOŚiGW, pożyczki mogą obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych a oprocentowanie preferencyjnych kredytów ma wynieść „WIBOR 3M plus 15 punktów bazowych nie mniej niż 2%”, jak mówi regulamin.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.