Projekt inteligentnego miasta w Kobe zaczyna się pod ziemią

Projekt podziemnego kompleksu Santica w Kobe to trzyletnia inicjatywa, która ma na celu poprawę wymiany powietrza w mieście za pomocą systemów sztucznej inteligencji i sensorów, monitorujących ruch ludności i przemieszczanie się mas powietrza.

Santica realizowana jest w ramach grantu japońskiego Ministerstwa Środowiska. Powstaje dzięki współpracy Uniwersytetu Kobe, Nikken Sekkei Research Institute (NSRI), Sohatsu Systems Laboratory Inc. oraz Kobe Chikagai Co.

Plany zakładają, że w tym roku nad rozwojem systemu pracować ma NSRI i Sohatsu Systems. Mają oni stworzyć nowej generacji urządzenia grzewcze, chłodnicze i wentylacyjne, które przewidując ruchy mas ludzi w podziemiach miasta, będą odpowiednio dostosowywać swą pracę. Celem jest redukcja poboru prądu o 50%.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Firmy Nippon Telegraph i Telephone Corporation (NTT) tworzą technologię uczenia maszynowego, która docelowo służyć ma do regulacji działania systemów klimatyzacji. Decyzje systemu oparte będą o dane z sensorów monitorujących przemieszczanie się ludzi oraz z systemów analizujących ruchy mas powietrza w tunelach i na powierzchni ziemi.

Kobe's smart city project begins underground

System ma nie tylko sterować klimatyzacją w tunelach miasta, ale także przewidywać zachowanie się ludzi w nich. Docelowo, dzięki optymalizacji systemów wentylacji, ogrzewania i chłodzenia, emisja dwutlenku węgla w tym rejonie spaść powinna o połowę.

Projekt realizowany w Santica jest pierwszą tego rodzaju inicjatywą w Kobe, ale władze dążą do stworzenia inteligentnej i energooszczędnej aglomeracji miejskiej.

Źródło: phys.org