Prosument: Nabór wniosków do programu dla samorządów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków do programu “Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” dla samorządów.

NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie ciągłym dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” (Część 2a programu).

W ramach naboru przeznaczono środki na dofinansowanie przedsięwzięć w kwocie 50 mln złotych do wydatkowania w latach 2015-2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r.

Program skierowany jest do:

– jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków i stowarzyszeń,

– spółek prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100 proc. udziałów albo akcji oraz które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach.

W momencie składania wniosku beneficjent musi posiadać wstępne umowy, określające m.in. warunki realizacji, finansowania, udostępniania nieruchomości dla celów instalacji i eksploatacji inwestycji oraz kontroli, z osobami fizycznymi, wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczki wraz z dotacją, do 100 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji. Zależnie od rodzaju instalacji, dotacja będzie stanowić między 20 a 40 proc. dofinansowania. Pozostała cześć inwestycji będzie finansowana pożyczką, oprocentowaną na 1 proc. w skali roku.

Minimalna kwota wniosku na pożyczkę wraz z dotacją wynosi 200 tys. zł.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł (6 rodzajów) do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych.

 

Wnioski będą przyjmowane od 10 sierpnia br. za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD).

Wszelkie bliższe informacje dostępne są na stronie Funduszu.

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej:

Płoną lasy Amazonii, Rosji i Hiszpanii. To efekt ludzkich działań i suszy

Płonący las deszczowy Amazonii można zaobserwować z kosmosu, rosyjskich torfowisk może się nie dać ugasić, a ogień na Gran Canarii strawił już ponad 10 tys. hektarów obszaru zalesionego oraz łąk. Bilans jest tragiczny. Obserwatorzy wskazują, że w porównaniu z tą samą porą rok temu nastąpił wzrost liczby pożarów o 84%.