Pułap emisji CO2 dla samochodów ciężarowych zatwierdzony

Unijne rozporządzenie dotyczące emisji CO2 dla samochodów ciężarowych o dużej ładowności zostało zatwierdzone przez Parlament Europejski, co powinno przełożyć się na spowolnienie stale rosnących emisji z ruchu drogowego.

Zatwierdzone przez Parlament Europejski rozporządzenie zakłada ograniczenie dozwolonych pułapów emisji CO2 dla samochodów ciężarowych o dużej ładowności o 15% do 2025 roku i 30% do 2030 roku. Ponadto do 2025 roku producenci muszą zapewnić co najmniej 2% udział pojazdów o zerowej lub niskiej emisji w rynku sprzedaży.

Fotowoltaika od Columbus Energy

To wielki sukces, że UE podjęła, po raz pierwszy, działania wobec emisji CO2 z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności. Rozporządzenie przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczeń na naszych drogach i do poprawy jakości powietrza. Przyszłość czystszych pojazdów ciężarowych będzie zależeć od innowacji. Przepisy te powinny zatem zachęcać przemysł do stymulowania zmian i postępu technologicznego – powiedział sprawozdawca projektu, europoseł Bas Eickhout.

Wstępne porozumienie dotyczące pułapu emisji wypracowano i przestawiono już w lutym tego roku. Za wprowadzeniem nowych przepisów opowiedziało się 474 europosłów. Nowe pułapy na okres po 2030 roku zostaną zaproponowane dopiero w 2022 roku. Do tego czasu uda się oszacować, w jakim stopniu osiągany jest cel ograniczenia rosnącej emisji z transportu drogowego.

Zgodnie z danymi z 2016 roku pojazdy ciężarowe odpowiadają za 27% emisji CO2 w transporcie drogowym oraz niecałe 5% emisji gazów cieplarnianych w Unii.

Foto: Flickr