Puszcza Karpacka podzieli los Białowieskiej?

Wycinka Puszczy Białowieskiej jest tematem niezwykle kontrowersyjnym, dzielącym społeczeństwo na dwa przeciwstawne obozy. Obóz rządzący argumentuje swoje racje ochroną drzewostanu przed niszczycielskim działaniem korników, zaś oponenci nie dają wiary takiemu wyjaśnieniu. Nie ulega jednak wątpliwości, że jest to kolejny spór, który na arenie międzynarodowej nie stawia Polski w korzystnym świetle. Wiele wskazuje na to, że już niebawem działania podejmowane przez polskich leśników mogą wywołać kolejny konflikt z ekologami oraz resztą społeczeństwa, a to z uwagi na wycinkę mającą się odbyć w Puszczy Karpackiej. Wyrąb drzew w Nadleśnictwie Bircza jest kwestią czasu, ponieważ jego rozpoczęcie powstrzymuje jedynie brak formalnego podpisu pod decyzją.

W obliczu nadchodzącego zagrożenia Fundacja WWF Polska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze złożyły na ręce Jana Szyszki list, w którym apelują o podjęcie działań ochronnych oraz zaniechanie planowanej wycinki drzew znajdujących się na terenie Puszczy Karpackiej. Lasy te mają bowiem cechy pierwotnej puszczy, podobnej do Białowieskiej. W związku z tym ekolodzy chcą zrobić wszystko, aby nie dopuścić do kolejnej degradacji niezwykle cennego drzewostanu.

Przyjęcie obecnie dyskutowanego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Bircza na lata 2017-2026, obejmującego obszary Natura 2000: Ostoja Przemyska, Ostoja Góry Słonne oraz Pogórze Przemyskie i Góry Słonne, na których projektowane jest utworzenie Turnickiego Parku Narodowego, może naruszyć prawo unijne Dyrektywę w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych, dzikiej fauny i flory oraz Dyrektywę w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Biorąc pod uwagę dotychczasowy proces przygotowywania PUL Bircza Puszcza Karpacka może stać się kolejnym obszarem sporu między ministrem Szyszko a Komisją Europejską – powiedział Dariusz Gatkowski z WWF Polska.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Co więcej, organizacje te już wcześniej wnioskowały o utworzenie na terenach objętych planowaną wycinką rezerwatu „Reliktowa Puszcza Karpacka”. Z uwagi na brak zainteresowania władz tym tematem nie udało się jednak go zrealizować.

W Puszczy Karpackiej oprócz prastarych drzew swoje siedliska mają zwierzęta objęte ochroną, takie jak m.in. rysie, wilki i żbiki. To tylko jeden z powodów, dla których ochrona tych terenów powinna być dla Ministerstwa Środowiska priorytetem.