Raport Columbus Energy: zainteresowanie fotowoltaiką rośnie

Columbus Energy poinformował, że zamknął pierwszy kwartał 2019 roku z wynikiem ponad 22,5 mln przychodu, tym samym zanotował wzrost r/r. o 240%. Powyższe liczby dobitnie świadczą o tym, że korzystanie z rozwiązań służących do produkcji czystej energii odnawialnej staje się powszechne i jest w modzie.

Znaczenie energii odnawialnej w Polsce zwiększa się z kilku zasadniczych powodów – przyczyniła się do tego większa świadomość ekologiczna, a w przypadku przedsiębiorstw także chęć ocieplenia wizerunku. Jednak kluczem do sukcesu okazała się korelacja pomiędzy energią OZE a rosnącymi cenami energii elektrycznej.

Czy możemy już mówić o megatrendzie?

Jesteśmy świadkami megatrendu, jakim jest przerzucenie ciężaru wytwarzania energii z centralnych źródeł nieodnawialnych na zdecentralizowaną i rozproszoną energetykę odnawialną. Ten proces będzie trwał dziesiątki lat, a Columbus Energy jest dzisiaj w centrum tej transformacji, skutecznie rozwijając się ponad 2 razy rok do roku” – wyjaśnia w raporcie prezes zarządu spółki, Dawid Zieliński. Firma przytacza liczby działające na wyobraźnię.

Columbus Energy przyczynił się do wyprodukowania 25 mln kWh energii elektrycznej. To ilość, która teoretycznie pozwoliłaby na przejechanie 124,4 mln km samochodem elektrycznym. Dzięki instalacjom fotowoltaicznym zamontowanym przez tę firmę w całej Polsce emisja dwutlenku węgla do atmosfery mogła zmaleć nawet o 20 mln ton w skali roku.

Źródło: arte24.pl