Columbus Energy: Abonamenty na słońce czyli fotowoltaika dla każdego!

W marcu bieżącego roku Spółka przekształciła trzy wspomniane Abonamenty na Słońce w jeden Abonament Elastyczny umożliwiający indywidualne dostosowanie mocy instalacji fotowoltaicznej do zapotrzebowania każdego przyszłego prosumenta. W Columbus Energy S.A. przyszły właściciel domowej elektrowni decyduje, ile prądu potrzebuje i jakie będzie miał oszczędności. Nowa oferta to odpowiedź Spółki na potrzeby Polaków, którzy coraz częściej inwestują w odnawialne źródła energii.

Columbus Energy S.A. kończy 2017 r. 4-krotnym wzrostem przychodów

Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, będąca liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, zakończyła 2017 r. blisko czterokrotnym wzrostem przychodów na poziomie skonsolidowanym w ujęciu rdr., które przekroczyły 30,6 mln zł. W minionym roku Spółka intensywnie pracowała nad rozwojem struktury oraz umacnianiem swojej marki.