Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Dlaczego branża spotkań potrzebuje dekarbonizacji?

Dlaczego branża spotkań potrzebuje dekarbonizacji?

Dlaczego branża spotkań potrzebuje dekarbonizacji?

2 lipca 2024 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbyła się konferencja prasowa „Dlaczego branża spotkań potrzebuje dekarbonizacji?” zorganizowana przez Kraków5020 we współpracy z fundacją Carbon Footprint. Podczas konferencji zaprezentowano „Strategię dekarbonizacji. Od WHY po offset”, dokument, nad którym w ostatnim czasie pracowali członkowie Kraków Network, inicjatywy, zrzeszającej przedstawicieli branży MICE w Krakowie. Ze strategią można zapoznać się, klikając w link.

Reklama

Jak zorganizować event przyjazny planecie?

Konferencję prasową moderowała Magdalena Kondas, redaktorka naczelna MeetingPlanner.pl, a jej gośćmi byli: Stanisław Mazur, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa; Izabela Błaszczyk, prezeska Kraków5020 oraz Agnieszka Rozwadowska, prezeska Carbon Footprint Foundation. Przedstawiono założenia strategii dekarbonizacji, pierwszego takiego dokumentu dla branży spotkań. Strategię opracowała fundacja Carbon Footprint na zlecenie spółki Kraków5020.

– W 10. jubileuszowym roku stwierdziliśmy, że to będzie najlepszy prezent dla naszego obiektu i całej branży. Od 10 lat Miasto Kraków, Centrum Kongresowe, ale również cała branża spotkań w Krakowie jest liderem i pionierem wielu inicjatyw. Tworzymy znakomicie działający ekosystem, czego dowody możemy poznać właśnie dziś. Z tego miejsca chciałam bardzo podziękować, zarówno członkom Kraków Network jak też fundacji Carbon Footprint. Strategia dekarbonizacji to właśnie efekt świetnej współpracy – zaznaczyła Izabela Błaszczyk, prezeska spółki Kraków5020.

Strategia odpowiada na rosnące wymagania regulacyjne, oczekiwania społeczne i biznesowe w zakresie zmniejszenia wpływu działalności gospodarczej na klimat, wspierając tym samym zrównoważony rozwój.

– Coś, co niedawno było tylko i wyłącznie kaprysem, staje się pewną regułą. Istnieją wielkie banki czy grupy inwestycyjne, które mówią: jeżeli nie realizujecie takiej polityki, to nie będziemy z Wami współpracować. Mamy zatem dwie bardzo silne motywacje. Pierwsza jest normatywna: to odpowiedzialność za to, co się dzieje w tym mieście. Druga z kolei jest bardzo pragmatyczna: po prostu świat tego oczekuje – podkreślił zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Stanisław Mazur.

“Temat jest pilny” – o dekarbonizacji w Krakowie

Celem strategii jest wsparcie uczestników przemysłu spotkań w osiąganiu zgodności z globalnymi celami klimatycznymi, jak również poprawa konkurencyjności i wizerunku przez zrównoważone praktyki biznesowe. To kompleksowy plan działania, mający na celu zintegrowanie zasad zrównoważonego rozwoju w codzienną działalność branży spotkań, podnoszenie świadomości ekologicznej oraz przyczynianie się do globalnych celów klimatycznych.

Strategia to wynik kilkumiesięcznej pracy, w tym spotkań i warsztatów z członkami inicjatywy Kraków Network, która działa lokalnie promując Kraków, jako model do naśladowania w organizowaniu zrównoważonych wydarzeń.

– Dzisiaj trendy globalne mówią, że temat jest pilny. Cały łańcuch wartości wokół branży spotkań generuje i wymusza na kolejnych interesariuszach nowe działania – dodała Agnieszka Rozwadowska, prezeska fundacji Carbon Footprint.

– Od zawsze jesteście liderem branży w Polsce i wyznaczacie kierunki działań, czego serdecznie gratuluję. Mam nadzieję zaprezentować ten dokument na arenie międzynarodowej, a dokładniej na konferencji Convene 4 Climate, która odbędzie się w dniach 2-3 października w Barcelonie. Jednocześnie będzie to pierwsza edycja, organizowana przez Strategiczny Sojusz Narodowych Europejskich Convention Bureaux – podkreśliła, zapraszając do współpracy, Aneta Książek z Polskiej Organizacji Turystycznej.

Unikatowe spotkanie i dyskusja ekspertów

Po konferencji prasowej odbyła się część, w której udział wzięły przedstawicielki Power of 4, unikatowego porozumienia centrów konferencyjnych średniej wielkości, które skupia: Centrum Konferencyjne Kopernik w Centrum Nauki Kopernik, Lubelskie Centrum Konferencyjne, Europejskie Centrum Solidarności oraz Centrum Kongresowe ICE Kraków. Przedstawiono działania, jakie podejmują w/w obiekty w ramach wdrażania polityki i strategii ESG.

Spotkanie zakończyło się debatą ekspercką, która podsumowała i uzupełniła poprzednie dwie części. Była to ogromna dawka wiedzy o tym, czym tak naprawdę tak dekarbonizacja jest, co się z nią wiąże i dlaczego musimy już dziś podjąć kroki ku eliminacji śladu węglowego. W debacie udział wzięli: Agnieszka Rozwadowska Z Fundacji Carbon Footprint, Anna Woda z Centrum Nauki Kopernik, Dawid Zieliński – Prezes Zarządu Columbus Energy, Paula Fanderowska z Kraków 5020 oraz dr. inż. Przemysław Grzywacz z krakowskiej AGH.

– Analityka śladu węglowego, dekarbonizacja czyli obszar ESG jest dziś generalnie dla biznesu czymś w rodzaju „nice to have”, ale szybciej niż nam się wydaje będzie to „must have” – powiedział Dawid Zieliński z Columbus Energy.

Zmiany klimatu dzieją się tu i teraz. To wyzwanie dla biznesu, w tym oczywiście dla branży spotkań. Dlatego tak istotne są wybory i decyzje, które podejmujemy już teraz.

– Czytaj także: Redukcja emisji bez działania. Chińskie metropolie przenosiły tę odpowiedzialność na inne miasta

Źródło: informacja prasowa – Carbon Footprint Foundation

Fot. Carbon Footprint Foundation, Canva (LockieCurrie)

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.