Columbus Energy osiągnęło 57 mln złotych przychodu w pierwszym półroczu 2019

Grupa Kapitałowa Columbus Energy zamyka półrocze 2019 roku ze skonsolidowanymi przychodami na poziomie 57 mln złotych. Jest to 270% wzrost przychodów w zestawieniu z drugim kwartałem 2018 roku. 

Jak informuje Columbus Energy, w minionym kwartale, skoncentrowano się na rozwoju struktur i umacnianiu marki wypracowując ponad 7,5 mln zł zysku z działalności operacyjnej. Spółka realizuje działania koncentrując się na rozwoju organizacji, pozyskaniu nowych inwestorów oraz rozszerzeniu działalności o farmy fotowoltaiczne. – Nie byłoby takiego wzrostu przychodów, gdyby nie szybki wzrost organizacji. Dzisiaj dla Columbus Energy lub jej bezpośrednich partnerów pracuje ponad 300 osób, a razem z siecią sprzedaży partnerów zewnętrznych i instalatorami może być to ponad 1000 miejsc pracy, które tworzymy pośrednio lub bezpośrednio” – podkreśla prezes zarządu Columbus Energy S.A. Dawid Zieliński. W porównaniu z drugim kwartałem 2016 roku zanotowano 2 300 % wzrostu przychodów. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Zarząd Spółki ocenia, że wyniki finansowe osiągnięte w II kwartale 2019 r. utrzymują wysoką dynamikę wzrostu organizacji. W ostatnim czasie, Columbus Energy S.A. zawarło umowę współpracy w zakresie realizacji projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 355 MW. Projekt szacowany jest na 1,3 mld złotych.

Columbus Energy wybuduje farmy fotowoltaiczne o mocy 355 MW