Raport GWEC o sektorze offshore – nawet 205 GW nowych źródeł do 2030 roku

Globalna Rada Energii Wiatrowej (Global Wind Energy Council) – GWEC opublikowała swój najnowszy raport o rozwoju morskich farm wiatrowych, czyli offshore. Organizacja wskazuje, że rynek europejski nadal jest największym dla tego sektora, choć Azja powinna szybko go dogonić. W minionym roku zainstalowano w sumie 6,1 GW mocy offshore.

Światowe rynki offshore

W minionym roku na morzach i oceanach zainstalowano łącznie 6,1 GW elektrowni wiatrowych. Największy udział w tym obszarze osiągnęły Chiny. Uruchomiły łacznie 2,4 GW farm. Za nimi znalazła się Wielka Brytania z 1,8 GW oraz Niemcy – 1,1 GW. W brytyjskich aukcjach OZE dla offshore, ceny energii osiągnęły rekordowo niskie poziomy od 31 do 41 £/MWh, o 30% mniej niż w 2017 roku. Dzięki temu gwarancję wsparcia otrzymało aż 5,4 GW projektów.

W ciągu dekady (2009-2019) ilość zainstalowanych morskich źródeł wiatrowych wzrosła dziesięciokrotnie. Tak jak w innych przypadkach OZE, również tutaj, branża dąży do przejścia w rozwój pozbawiony subsydiów. Do tego czasu musi dojść do istotnych zmian, dzięki którym koszty inwestycyjne będą malały. Chodzi o solidniejsze, regionalne łańcuchy dostaw, wieloletnie plany inwestycyjne oraz rozwój technologiczny (głównie floating offshore). 

Najważniejsze rynki offshore na świecie to: w Europie Wielka Brytania, Niemcy, Dania, Holandia, Belgia; w Azji Chiny, Japonia, Tajwan, Korea Płd. i Wietnam.

Udziały w mocach źródeł offshore na świecie

205 GW w ciągu dekady

Analitycy GWEC przewidują, że do 2030 roku ilość operacyjnych źródeł offshore wzrośnie aż do 205 GW. To o 15 GW więcej, niż zakładano w ubiegłorocznym wydaniu raportu. Towarzyszył będzie temu wzrost tempa przyrostu nowych mocy – w 2025 roczny przyrost ma osiągać poziom 20 GW, a 5 lat później już 30 GW.

Przyrost nowych mocy offshore do 2030 roku

Na otwarcie własnego sektora offshore czekają takie kraje jak Brazylia, Meksyk, Indie, Sri Lanka, Australia, Irlandia, Polska, Litwa. Największym z nich mogą być Indie – ich potencjał szacuje się na 70 GW.

Szybki rozwój

GWEC jest przekonane, że rynek będzie się rozwijał niezwykle szybko. Offshore są tańszymi projektami od nowych projektów atomowych i gazowych i są jedynym tak mocnym rozwiązaniem, które przyspieszy, szczególnie w przypadku UE, realizację celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Komisja Europejska oszacowała, że do tego czasu, wspólnota będzie potrzebowała 240-450 GW źródeł offshore. W ten sposób morskie farmy wiatrowe stałyby się głównym źródłem energii na starym kontynencie. 

Zielona transformacja

GWEC zauważyło, że choć pandemia COVID-19 nie powinna zagrozić rozwojowi sektora offshore w dłuższej perspektywie, jednak stała się ona przyczyną do rozważenia wzmożonych działań w zakresie transformacji energetycznej. Szacuje się, że 1 GW farmy wiatrowej odpowiada 3,5 tony redukcji rocznej emisji CO2. To oznacza, że ludzkość będzie musiała zainstalować 100 GW źródeł wiatrowych w ogóle, jeśli tylko będzie dążyła do zahamowania wzrostu temperatury do 1,5-2°C w stosunku do okresu przed instrustrialnego.

Inwestycja w offshore i zyski gospodarcze

GWEC przewiduje, że energetyka w najbliższych latach stanie się najważniejszym sektorem dla gospodarki światowej. Wydanie 1$ w OZE ma zwrócić się w wysokości nawet 3-8$. Co więcej, jak podaje Międzynarodowa Agencja Energetyki Odnawialnej IRENA, inwestycje w sektor energii odnawialnej, w szczególności w gałąź budowniczą, zapewnią dwa razy więcej miejsc pracy niż inwestycja w sektor paliw kopalnych. 

Pełna treść raportu znajduje się tutaj.