Realizacje celów OZE na 2020 roku idzie w UE bardzo dobrze, podaje Komisja Europejska

Jak informuje Komisja Europejska, cele wyznaczone na rok 2015 na drodze do realizacji postanowień dotyczących udziału OZE w miksie energetycznym na rok 2020 idą bardzo dobrze. Jak wynika z tych postanowień, średni udział zielonej energii w europejskim miksie energetycznym powinien wynosić 20%. Każdy kraj UE ma w ramach tego swój własny udział, ustalony indywidualnie – w przypadku Polski jest to 15%.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Udział OZE w europejskim miksie energetycznym w zeszłym roku wyniósł 16,4%. Jest to zgodne z założeniami planu na rok 2020. Tak duży udział źródeł odnawialnych pozwolił jednocześnie na oszczędzenie około 16 miliardów euro na imporcie paliw kopalnych na Stary Kontynent.

Z raportu przygotowanego przez KE wynika jednakże, że nie wszystkie kraje realizują terminowo swoje wyznaczone cele. Jak przeczytać można w raporcie trzy kraje – Wielka Brytania, Irlandia i Luksemburg – pozostają w tyle, a dwa kolejne – Francja oraz Holandia – powinny „zwiększyć wysiłki”.

Cele wyznaczone na rok 2020 są obligatoryjne dla państw członkowskich Unii. Dalsza perspektywa, zaplanowana na 2030 rok, zakłada 27% udziału OZE w miksie w UE, ale obowiązkowa jest tylko na poziomie wspólnotowym.