Recykling baterii litowo-jonowych. Dlaczego jest potrzebny?

Jednym ze sposobów na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego jest recykling. W przypadku przedmiotów, w skład których wchodzą niebezpieczne surowce i substancje, jest to szczególnie ważne. Do tego typu rzeczy zaliczamy m.in. baterie (akumulatory) litowo-jonowe, których recykling jest cały czas sporym wyzwaniem.

Baterie litowo-jonowe – w jakich urządzeniach są wykorzystywane? 

Baterie litowo-jonowe są powszechnie wykorzystywane nie tylko w samochodach elektrycznych i hybrydowych, ale także w smartfonach czy laptopach. To urządzenia, które pozwalają na magazynowanie energii elektrycznej oraz oddawanie jej w bezpieczny sposób. Żywotność baterii jest zależna od tego, czy jest używana poprawnie i z jaką intensywnością. Trwałość akumulatorów litowo-jonowych w samochodach elektrycznych powinna wynosić od 8 do 10 lat, natomiast baterie, w które są wyposażone smartfony, powinny działać poprawnie przez 2-3 lata (w zależności od intensywności użytkowania). 

Warto podkreślić, że każdy cykl ładowania i rozładowywania powoduje utratę pojemności akumulatorów, a co za tym idzie mniejszą żywotność. Mitem jest jednak przekonanie, że tracą one wartość po wyjęciu z aut. Ceny baterii litowo-jonowych mogą być bardzo wysokie, ze względu na duży popyt wśród operatorów sieci energetycznych. Za akumulatory z 10-letniej Tesli, są oni w stanie zapłacić nawet 15 tysięcy dolarów!

Recykling baterii litowo-jonowych się opłaca!

Recykling akumulatorów litowo-jonowych jest niezwykle pożyteczny, ponieważ dzięki niemu można odzyskać do ponownego użytku surowce, które zaliczają się do pierwiastków ziem rzadkich. Są to lantanowce (lantan, prazeodym, cer, neodym, promet, europ, gadolin, samar, terb, dysproz, holm, erb, tul, lutet i iterb) oraz skandowce (skand i itr). Największą trudnością w ich pozyskiwaniu jest jednak bardzo duże rozproszenie, a nie jak sugeruje nazwa, rzadkość występowania. Dzięki skutecznemu recyklingowi można ograniczyć ich wydobycie, a co za tym idzie ingerencję w środowisko naturalne.

Recykling baterii litowo-jonowych – najlepsze źródło litu

Do najczęściej odzyskiwanych metali wchodzących w skład baterii litowo-jonowych należą miedź, nikiel i kobalt. Akumulatory zbudowane są także z litu, który jest niezbędny do produkcji baterii litowo-jonowych. Szybko rozwijający się przemysł elektroniczny i nieustanny wzrost produkcji samochodów elektrycznych sprawia, że zapotrzebowanie na lit jest coraz większe. W związku z tym istnieje ryzyko, że złoża tego surowca zostaną szybko wyczerpane. Recykling baterii litowo-jonowych na masową skalę jest w przyszłości bardzo prawdopodobny, a nawet nieunikniony, jeśli zapotrzebowanie na samochody elektryczne będzie wzrastać tak jak do tej pory.