Fortum inwestuje w przełomowe technologie PV firmy Exeger

Recykling odpadów z fotowoltaiki podstawą nowych paneli fotowoltaicznych?

W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy CABRISS opracowano metody odzyskiwania cennych materiałów z odpadów fotowoltaicznych. Można wykorzystać je powtórnie do produkcji systemów PV. Zgodnie z dyrektywą UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), 85% odpadów fotowoltaicznych musi być odzyskanych, a 80% poddanych recyklingowi.

Projekt CABRISS, realizowany w ramach Horyzontu 2020, zamienił nowe obowiązki wynikające z dyrektywy WEEE w nowe możliwości biznesowe. Wszystko dzięki pionierskiemu procesowi obiegu zamkniętego materiałów, takich jak ind, krzem, czy srebro, które mogą być powtórnie użyte.

Konsorcjum składało się z 11 firm i 5 instytutów badawczych z 9 krajów UE pracujących w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Według koordynatora projektu, Davida Pelletiera: „CABRISS koncentruje się głównie na łańcuchu produkcji fotowoltaicznej, demonstrując międzysektorową, przemysłową symbiozę z procesami w obiegu zamkniętym”.

Symbioza przemysłowa opisuje sieć różnych organizacji wspierających ekoinnowacje, długoterminowe zmiany kulturowe oraz procesy biznesowe i techniczne. W ramach projektu CABRISS opracowano i zoptymalizowano kwestię odpadów fotowoltaicznych, dostarczając wiedzę i doświadczenie dla innych branż.

Naukowcy wykorzystali w projekcie trzy różne źródła odpadów fotowoltaicznych. Pierwsze obejmowało nowatorską technikę delaminacji i odzyskiwania wszystkich materiałów o wysokiej wartości, takich jak szkło typu Ag, In, Si o wysokiej czystości z cienkiej folii PV wycofywanej z eksploatacji i modułów fotowoltaicznych na bazie krzemu. Drugie składało się z odpadów stałych z produkcji PV – była to głównie mieszanina połamanych płytek krzemowych i ogniw. Ostatnie to proszek pozostający po operacji cięcia ogniw.

Projekt CABRISS przynosi korzyści społeczeństwu, unikając powstawania składowisk opadów i zmniejsza poziom energii potrzebnej do produkcji krzemu. Ogranicza również wpływ procesu recyklingu na środowisko, optymalizując jego procedury.

Raporty na temat dobrych praktyk w zakresie identyfikowalności odpadów między producentami PV i osobami odpowiedzialnymi za recykling pomogą zwiększyć możliwości recyklingu i wydajność zbierania surowców”, podkreśla Pelletier.


Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej:

Tesla model Y – konsensus pomiędzy jakością a ceną

Miłośnicy pojazdów elektrycznych w końcu doczekali się: po szumnych zapowiedziach i latach wyczekiwania w marcu 2019 roku zaprezentowano Tesla model Y. To luksusowe auto o dużym zasięgu w USA traktowane jako „kompaktowy” SUV. Do setki rozpędza się od 3,7 do 5,1 sekundy (w zależności od wariantu). Cena wyjściowa rozpoczyna się od 38,5 tys. dolarów.