Rekord produkcji energii elektrycznej z wiatru w Polsce

W ostatnich dniach przez Polskę przechodzi orkan Grzegorz, który przyczynia się do wielu zniszczeń. Do tej pory w wyniku jego działalności ogromna ilość drzew została powalona, sporo dachów zostało uszkodzonych, a śmierć poniosły dwie osoby. Pomimo tych straszliwych konsekwencji orkan Grzegorz przyczynił się do jednej pozytywnej rzeczy, a mianowicie rekordu produkcji energii elektrycznej wygenerowanej przez rodzime farmy wiatrowe.

Dokładnie 28 października br. o godz. 17.00 do polskiej sieci energetycznej zostało przesłanych 5 136 MW energii elektrycznej, która powstała właśnie dzięki turbinom wiatrowym. Tym samym został nieznacznie pobity poprzedni rekord, ustanowiony w lutym i wynoszący 5 129 MW. Całość energii elektrycznej przesłanej do sieci 28 października br. stanowiła 22% całkowitego zapotrzebowania Polski na energię elektryczną.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Ilość ta jest zadowalająca, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę niewielką liczbę farm wiatrowych wybudowanych w Polsce. Warto jednak zauważyć, że nowego rekordu nie byłoby bez grasującego nad Polską orkanu. Energia wiatrowa jest bowiem ogromnie uzależnione od warunków przyrody, dzięki którym bilans czasem wychodzi korzystnie, a drugim razem już nie.

Posiłkując się przykładem płynącym z Danii, gdzie przez kilka godzin turbiny wiatrowe nie produkowały energii z uwagi na bezwietrzność, idealnym uzupełnieniem turbin są magazyny energii, które na szczęście stają się coraz bardziej popularne.