Rekordowa produkcja zielonej energii w Niemczech

Według danych niemieckiego instytutu Fraunhofer ISE w pierwszej połowie 2018 roku odnawialne źródła energii w 41,4% zapewniły zapotrzebowanie na energię elektryczną w Niemczech, co odpowiada 115,18 TWh. Jest to dotychczas nowy rekord udziału OZE w miksie energetycznym tego kraju.

Elektrownie słoneczne wytworzyły 8,4% energii elektrycznej (23,33 TWh), elektrownie wiatrowe – 19,9 % (55,8 TWh), hydroelektrownie 4,5 % (12,38 TWh) oraz instalacje biomasowe – 8,5 % (23,67 TWh). Węgiel stanowi w dalszym ciągu istotny element bezpieczeństwa energetycznego Niemiec. Elektrownie węglowe dostarczyły 37,8 % energii (105,73 TWh), natomiast elektrownie jądrowe – 12,8 % (35,61 TWh). Elektrownie gazowe wyprodukowały 7,2 % energii.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Według danych Niemieckiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej (BSW-Solar), Niemcy zainstalowały w sumie ponad 3,5 milionów obiektów do wytworzenia energii słonecznej. W 2018 roku produkcja solarnej energii wzrosła o 8% w porównaniu do analogicznego okresu z 2017 roku.

Na skutek ostrzeżeń, że polityka klimatyczna i energetyczna są marginalizowane w niemieckiej polityce, niedawno powołano komisję, której celem jest znalezienie drogi do zakończenia generowania energii ze źródeł węglowych.

Doradcy twierdzą, że oprócz skutecznej ekspansji źródeł odnawialnych nierealizowanie celu w zakresie ograniczenia emisji do roku 2020 stanowi poważny brak w programie Energiewende. W ostatnich latach emisje w Niemczech uległy stagnacji, po części ze względu na utrzymujący się okres wzrostu gospodarczego, a częściowo z powodu nadmiernych emisji z transportu, które ostatnio wzrosły. Istotne jest także uzależnienia się od węgla w ramach koszyka energetycznego.

Niemiecki przemysł energetyki odnawialnej obawia się, że ekspansja źródeł energii wiatrowej, słonecznej i innych źródeł regeneracji może stracić tempo i że kraj ten nie spełni ambitnego celu na 2030 rok, którym jest osiągnięcia udziału energii odnawialnej w zużyciu energii na poziomie 65%.

Źródło: Elektrovesti, Reneweconomy