Robimy tlen – 3000 drzew dla Krakowa

Robimy tlen – 3000 drzew dla Krakowa

Troskę o jakość powietrza w Krakowie deklarują zarówno zwykli mieszkańcy tego miasta, jak również lokali działacze społeczni oraz samorządowcy. Jednym z projektów mających poprawić jakość krakowskiego powietrza jest „Robimy tlen – 3000 drzew dla Krakowa”. O szczegółach akcji sadzenia drzew opowiedział jej pomysłodawca, Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Logiczna Alternatywa dla Krakowa.

Projekt, który zgłosiłem [w 2017 r.] do Wojewódzkiego Budżetu Obywatelskiego, czyli »Robimy tlen – 3000 drzew dla Krakowa«, uzyskał największą liczbę głosów i dlatego jest teraz [w 2018 r.] realizowany. Same nasadzenia [drzew] obędą się w dwóch turach. Pierwsza tura będzie miała miejsce w maju, a druga we wrześniu”, zaznaczył Łukasz Gibała.

W kwietniu bieżącego roku wszyscy mieszkańcy Krakowa mogli zgłaszać lokalizacje miejsc, w których chcieli posadzić drzewa. Miejsca zostały zweryfikowane, dzięki czemu w maju odbyła się pierwsza tura nasadzeń.

W dalszym ciągu można zgłaszać nowe lokalizacje dla kolejnych sadzonek drzew. Preferowane są miejsca znajdujące się nieopodal obiektów użyteczności publicznej, takich jak: żłobki, szkoły, przedszkola i kluby seniora, chociaż można zgłaszać także działki prywatne. Pierwszeństwo będą miały działki publiczne, jednak właściciele działek prywatnych również będą mieli szansę na sadzonkę, pod warunkiem, że wyrażą zgodę na zasadzenie drzew na tym terenie oraz zobowiążą się do troski o przekazane im drzewo. Przy sadzeniu drzew można uzyskać pomoc wolontariuszy. Zgłaszający może wybrać nie tylko lokalizację dla nowego drzewa, ale również jego gatunek. Do wyboru są sadzonki: buka pospolitego, wiązu szypułkowego, grabu pospolitego, brzozy brodawkowatej, klonu, lipy i dębu.

Nie da się żyć w mieście, w którym jest sam beton, potrzebujemy zieleni. Zieleń oczyszcza powietrze z zanieczyszczeń, z toksyn, z pyłów, a jednocześnie produkuje tlen, który tak bardzo jest nam potrzebny. Zróbmy to razem. Razem zazielenimy Kraków”, powiedział przedstawiciel Stowarzyszenia Logiczna Alternatywa dla Krakowa.

Lokalizacje miejsc, w których należałoby zasadzić kolejne drzewa, można zgłaszać za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej http://robimytlen.pl/Zglos-lokalizacje.