Rosatom chce skorzystać z technologii RusHydro w obszarze OZE

2 czerwca 2017 roku podczas Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu rosyjska, państwowa spółka jądrowa Rosatom oraz spółka RusHydro sygnowały porozumienie dotyczące współpracy w zakresie technologii dla odnawialnych źródeł energii. O nowej umowie rosyjski podmiot poinformował na oficjalnej stronie oraz na profilach w social media. Jest to kolejny krok rosyjskich w kierunku rozwoju OZE w Rosji.

Umowę w imieniu Rosatomu podpisał dyrektor generalny Aleksiej Likchacziew, natomiast RusHydro reprezentował Nikołaj Schulginow. W ramach porozumienia rosyjskie dwa podmioty planują wspólną działalność w zakresie rozwoju technologii wykorzystywanych w branży OZE oraz technologii używanych w zautomatyzowanych systemach sterowania procesami (APCS). Dodatkowo współpraca będzie dotyczyć technologii przechowywania i przetwarzania danych oraz elektrotechniki.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Interesuje nas współpraca z Rosatomem jako wzajemne wykorzystywanie potencjału firm, wymiana doświadczeń, która ułatwi rozwój obiecujących obszarów działalności RusHydro oraz rozwój energetyki w Dalekowschodnim Okręgu Federalnym – podkreślił Schulginow. Z kolei przedstawiciel Rosatomu stwierdził, że spółka ma drobne zaległości w udostępnianiu własnych produktów high-tech w niemal wszystkich obszarach przyszłej współpracy. – Wspólne wysiłki w dziedzinie badań i rozwoju oraz prowadzenie działalności z Grupą RusHydro pozwolą na dokonanie jakościowego kroku w zakresie zmniejszania importu technologii dla rosyjskiej energii elektrycznej – wyjaśnił Likchacziew.

RusHydro jest jednym z największych koncernów energetycznych w Rosji pod względem zainstalowanych mocy produkcyjnych oraz liderem w produkcji energii ze źródeł odnawialnych z portfelem obejmującym energię wodną, wiatrową oraz geotermalną. Całkowita zdolność wytwórcza wynosi około 38,6 GW (2015 r.). Spółka posiada obecnie 70 obiektów OZE. Program Rozwoju Innowacji Grupy RusHydro obejmuje przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej rosyjskiej elektroenergetyki poprzez rozszerzenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym energetyki wiatrowej, wodnej oraz geotermalnej. Efektywność energetyczna jest jednym ze strategicznym celów podmiotu. RusHydro prowadzi bieżące badania na potencjalnych obszarach inwestycyjnych dla energetyki wiatrowej oraz regularnie bada potencjał hydroenergetyczny Północnokaukaskiego, Syberyjskiego, Północnozachodniego oraz Nadwołżańskiego Okręgu Federalnego.

Według najnowszych badań Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), Federacja Rosyjska może zwiększyć udział „zielonej energii” w miksie energetycznym z 3 do 11 procent do 2030 roku. Wzrost użycia odnawialnych źródeł energii przełoży się na czterokrotny wzrost udziału „czystej energii” w latach 2014-2030. Rosja ma znaczący potencjał rozwoju OZE zwłaszcza w sferze energii wodnej i bioenergii, które stanowią podstawę sfery OZE w Rosji. Do końca 2015 roku całkowita moc zainstalowanej energii odnawialnej wyniosła 53,5 GW.