1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Rozłam w sprawie ustawy o obiektach energetyki jądrowej uderzy w przedsiębiorców 

Rozłam w sprawie ustawy o obiektach energetyki jądrowej uderzy w przedsiębiorców 

Sejmowa komisja ds. energii, klimatu i aktywów państwowych negatywnie zaopiniowała sześć z siedmiu zgłoszonych przez Senat poprawek do ustawy o obiektach energetyki jądrowej. Posłowie odrzucili kluczowe poprawki, m.in. taką, która zakładała pomoc przedsiębiorcom w gminach, gdzie staną elektrownie.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Trudny kompromis – co z odszkodowaniami dla przedsiębiorców?

Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. 2011 nr 135 poz. 789) została uchwalona w 2011 roku. Jednak w obliczu nowych perspektyw rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, istnieje pilna potrzeba zreformowania ustawy. 

Proponowane zmiany są obecnie przedmiotem sporu między Sejmem a Senatem. W lutym senatorzy zaproponowali szereg poprawek do nowelizacji wraz z uzasadnieniem. Chodziło między innymi o uregulowanie kwestii zapewnienia odpowiedniej infrastruktury przy obiektach jądrowych, która zdaniem Senatu jest niezbędna przy tak dużych inwestycjach. Pozwolenie na budowę elektrowni atomowej musiałoby być poprzedzone uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie drogi lub linii kolejowej. Wymóg ten został jednak uznany przez Sejm za zbyteczny. 

Brakuje także kompromisu w kluczowej sprawie odszkodowań przedsiębiorców z gmin, na terenie których będą planowane inwestycje w elektrownie jądrowe. 

Proponuje się, aby przedsiębiorcom:

a) prowadzącym działalność gospodarczą w gminie, na terenie której realizowana jest inwestycja w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub

b) prowadzącym działalność w gminie z nią sąsiadującej, którzy ponieśli szkodę majątkową wskutek tej inwestycji,

służyło roszczenie o odszkodowanie

Odszkodowanie ma być wypłacone ze Skarbu Państwa.

Transformacja energetyczna i przyszłość energetyki w Polsce. Zapraszamy na konferencję

Skutki sporu parlamentarzystów dla obywateli

Takie rozwiązanie mogłoby zdecydowanie pomóc przedsiębiorcom, którzy potencjalnie mogą mieć problemy z  gospodarczym dostosowaniem się do zmienionego charakteru swojej okolicy. Ponadto, sejmowa propozycja zakładała zapewnienie odpowiedniego odszkodowania dla osób wywłaszczonych w związku z realizacją inwestycji w elektrownie atomowe. Obie te poprawki, tak jak wszystkie pozostałe propozycje merytoryczne, zostały jednak odrzucone przez komisję sejmową. Zapewne debata publiczna publiczna nad ostatecznym kształtem nowelizacji będzie kontynuowana w następnych miesiącach.

Źródło: sejm.gov.pl, zdj. główne: pixabay.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.