Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Atomowy sojusz pomiędzy PGE i ZE PAK. Kolejny krok w stronę budowy elektrowni jądrowej

Atomowy sojusz pomiędzy PGE i ZE PAK. Kolejny krok w stronę budowy elektrowni jądrowej

7 marca br. PGE Polska Grupa Energetyczna i ZE PAK podpisały porozumienie wstępne dotyczące utworzenia wspólnej spółki celowej realizującej projekt budowy elektrowni jądrowej. To kolejny etap inwestycji, którą polskie spółki realizują wspólnie z koreańskim KHNP.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

PGE i ZE PAK powołają spółkę celową

Spółka PGE i ZE PAK będzie reprezentować polską stronę na wszystkich etapach projektu, również w trakcie realizacji badań lokalizacyjno-środowiskowych, pozyskiwaniu finansowania i przygotowywaniu wspólnie ze stroną koreańską szczegółowego harmonogramu inwestycji, a także w kolejnych etapach uzyskiwania pozwoleń i decyzji administracyjnych. PGE i ZE PAK będą posiadać po 50% akcji, podejmując decyzje na zasadzie konsensusu. Poprzez obecność w projekcie PGE, Spółka będzie zabezpieczała interesy Skarbu Państwa.

– Spółka będzie bezpośrednim partnerem koreańskiego KHNP przy budowie elektrowni jądrowej w regionie konińskim. Pomimo że jest to projekt biznesowy, ma on pełne poparcie polskiego rządu. Jestem przekonany, że jego realizacja przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski, jak również wzmocni naszą pozycję na arenie międzynarodowej – mówi Jacek Sasin, Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych.

Podpisane porozumienie zakłada, że członek zarządu wskazany przez PGE będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a jeden z Członków Rady Nadzorczej wskazany przez ZE PAK – Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Warunkiem powołania spółki przez PGE i ZE PAK jest uzyskanie zgody UOKiK.

Strony planują, że spółka celowa przeprowadzi kolejny etap współpracy jakim będzie: studium wykonalności, badania terenu oraz oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby planowanej budowy elektrowni jądrowej.

Na bazie dotychczas wykonanych wstępnych analiz oceniono, że jest perspektywiczne posadowienie co najmniej 2 reaktorów APR1400 o łącznej mocy 2800 MW. Dwa reaktory mogłyby dostarczyć do polskich domów i firm około 22 TWh energii, czyli ok. 12 proc. dzisiejszej konsumpcji energii w Polsce. Uruchomienie pierwszego bloku elektrowni możliwe jest już w 2035 roku.

Od listu intencyjnego do spółki celowej

Przypomnijmy, że zaledwie kilka dni po ogłoszeniu decyzji o partnerstwie strategicznym z USA w sprawie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, Jacek Sasin wraz z przedstawicielami polskich firm energetycznych ZE PAK oraz PGE udał się do Seulu, Dokładnie 31 października 2022 roku z koreańską KHNP został podpisany list intencyjny, którego głównym celem było opracowanie planu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie w Polsce w oparciu o technologię APR1400.

– Nie tracąc czasu, sprawnie pracujemy nad projektem budowy elektrowni jądrowej. W ciągu niespełna czterech miesięcy od podpisania listu intencyjnego, wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi ZE PAK i KHNP wykonaliśmy kluczowe zadania. Mamy wstępny plan budowy elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię APR1400, który po analizie został uzupełniony dodatkowymi wnioskami i założeniami. Dzisiaj podpisaliśmy porozumienie dotyczące utworzenia spółki, która będzie zabezpieczać polskie interesy w budowie elektrowni jądrowej razem z Koreańczykami – mówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Centralna lokalizacja Pątnowa, przy jednym z kluczowych krajowych węzłów energetycznych, umożliwia wyprowadzenie z Pątnowa energii elektrycznej we wszystkich kierunkach przy minimalizacji strat związanych z przesyłem energii i optymalnym wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej.

– Cieszę się, że lokalizacja ZE PAK w Pątnowie po wstępnych analizach została oceniona jako perspektywiczna do posadowienia elektrowni jądrowej. Analizy przeprowadziliśmy w ciągu zaledwie 4 miesięcy wspólnie z naszymi partnerami PGE i KHNP. Jestem bardzo zadowolony, że ustaliliśmy w ramach Wstępnego Porozumienia kluczowe warunki współpracy z PGE. To milowy krok do budowy elektrowni jądrowej w Polsce – mówi Zygmunt Solorz, Przewodniczący Rady Nadzorczej ZE PAK.

Energetyka jądrowa a bezpieczeństwo energetyczne

Budowa elektrowni jądrowej ma przyczynić się nie tylko do redukcji emisji gazów cieplarnianych przy produkcji energii, ale również zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne i uniezależnienie się od dostępności surowców.

Energetyka jądrowa może być ważnym elementem transformacji energetycznej.

Polski Instytut Ekonomiczny zakłada, że budowa 6 reaktorów jądrowych mogłaby zaspokoić do 2043 roku nawet 38,4% krajowego zapotrzebowania na prąd, w dodatku podnosząc polskie PKB o ponad 1%. 

– Polska gospodarka, aby się dalej rozwijać potrzebuje silnej i niezależnej energetyki. W kolejnej dekadzie ważną rolę odegrają odnawialne źródła energii. Jednak kluczowe będzie stabilne, zeroemisyjne źródło, jakim jest energetyka jądrowa. W tym celu konsekwentnie rozwijamy rządowy Program Polskiej Energetyki Jądrowej, którego uzupełnieniem jest projekt realizowany przez PGE, ZE PAK i KHNP – mówi Jacek Sasin, Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych.

Trzeba jednak pamiętać, że ważna jest dywersyfikacja źródeł energii i miksu energetycznego. Tylko różnicowanie dostaw i źródeł energii zapewni nam bezpieczeństwo energetyczne. Aby dywersyfikacja miksu energetycznego była stabilna, konieczne jest inwestowanie w nowe technologie, regulacje dot. OZE, a także konsekwencja w dążeniu do niskoemisyjnej gospodarki

źródło: informacja prasowa

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.