1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Rywalizacja o lokalizację morskich farm wiatrowych dobiega końca

Rywalizacja o lokalizację morskich farm wiatrowych dobiega końca

Rozstrzygnięto niektóre z postępowań lokalizacyjnych dotyczących budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Obecnie decyzja o wyborze lokalizacji pod budowę farmy wiatrowej jest regulowana ścisłymi kryteriami punktowymi i powinna być zgodna z przyjętym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich. Postępowanie o lokalizację morskich farm wiatrowych to pierwszy krok w zapowiadanym procesie budowy instalacji offshore na Bałtyku. 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Proces prawny budowy morskiej farmy wiatrowej 

Inwestycje w instalacje offshore są  obecnie regulowane przede wszystkim przez ustawę o promowaniu wytwarzania energii w morskich farmach wiatrowych. Ustawa ta określa m.in. zasady i warunki przygotowania oraz realizacji inwestycji w zakresie budowy morskich farm wiatrowych. Przede wszystkim dotyczy ona tzw. prawa do pokrycia ujemnego salda, które polega na zapewnieniu publicznego wsparcia inwestycjom offshore, które spełnią pewne kryteria. Ubieganie się o prawo do pokrycia ujemnego salda za pomocą inwestycji offshore odbywa się w formie udziału w specjalnych aukcjach koordynowanych przez prezesa URE. 

Proces udziału w aukcjach ma jednak także fazę wstępną – aby uzyskać prawo do startu w nich, trzeba najpierw uzyskać pozwolenie  na wznoszenie sztucznych wysp, na których miałyby być zlokalizowane potencjalne farmy wiatrowe. Odbędzie się to w drodze procedury orzekania, w której konkretne wnioski będą oceniane punktowo w oparciu o szereg kryteriów, które zostały wprowadzone rozporządzeniem z dnia 27 listopada 2021  w sprawie oceny wniosków w postępowaniu (Dz.U. poz. 2203 z późniejszymi zmianami).

Wyniki najnowszych postępowań lokalizacyjnych – najwięksi wygrani

Zgodnie z danymi dotyczącymi czterech z dotychczas rozstrzygniętych postępowań, punktacja na poszczególnych obszarach przedstawia się następująco:

  • Postępowanie dot. obszaru 43.E.1  (na Ławicy Słupskiej) – na pierwszym miejscu uplasował się wniosek lokalizacyjny PGE z wynikiem 125 pkt., zaraz po niej EDF (119 pkt.), RWE (118pkt.) oraz włoskie ENI (113pkt.) Kolejne miejsce należy do Amber Baltic Wind (Shell), które wyprzedziło zarówno Orsted, jak i Orlen. 
  • Postępowanie dot. obszaru 44.E.1 (na Ławicy Słupskiej) – na pierwszych miejscu, podobnie jak w przypadku obszaru 43.E.1, plasują się PGE, EDF, RWE oraz ENI. Nieco niższe wyniki osiągnęły m.in. podmioty takie jakie Sea Wind Spinaker hiszpańskiego przedsiębiorstwa Iberola (109 pkt.), Amber Baltic Wind (Shell) z wynikiem 97 pkt. oraz Orsted (92 pkt.)  i Total (91 pkt.). Orlen ponownie uzyskał 88 pkt. spełniając tylko niektóre kryteria istotne w postępowaniu lokalizacyjnym. 
  • Postępowanie dot. obszaru 60.E.3 (na Ławicy Środkowej) – na pierwszym miejscu uplasował się podmiot powiązany z PGE (Elektrownia Wiatrowa Baltica 1) z wynikiem 124 pkt., wyprzedzając spółki-córki EDF (119 pkt.), RWE (118 pkt.) i ENI (113 pkt.). Kolejne pozycje, ze zbliżonymi wynikami ponownie zajęły Orsted, Total i Shell i Orlen i joint venture EDF i GDF, zamykające listę  uczestników, którzy otrzymali ponad połowę możliwych do uzyskania  punktów (77 pkt.)
  • Postępowanie dot. obszaru 60.E.4 (na Ławicy Środkowej) – należąca do PGE spółka Elektrownia Wiatrowa Baltica 5 zdobyła w tym postępowaniu maksymalną liczbę punktów (125). Nieznacznie niższe wyniki osiągnęły ED Renewable Offshore Polska (119 pkt.), RWE Cremona (118 pkt.) i powiązane z ENI Polish Offshore Wind-Co (113 pkt.). Orlen po raz kolejny uzyskał w postępowaniu 88 pkt. 

Omawiane obszary zaznaczone są na poniższej mapie wygenerowanej w systemie SIPAM (System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej). 

Perspektywa rozwoju MFW na polskim Bałtyku – sprint czy transformacja?

Budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku jest inwestycją wielkoskalową, planowaną już od kilku lat. Morska energetyka wiatrowa jest kluczowym elementem trwającej w Polsce transformacji energetycznej.  Projekty o łącznej mocy blisko 6 GW już weszły w fazę inwestycyjną,  a kolejne 5 GW ma zostać uruchomione w najbliższych latach. Wykorzystanie pełnego potencjału sektora ma doprowadzić  nie tylko do produkcji czystej energii, ale także do zwiększenia konkurencyjności polskiego rynku. Rozpoczęcie i przeprowadzanie postępowań lokalizacyjnych jest ważnym krokiem w kierunku zrealizowania znaczącej części planowanych inwestycji. Należy jednak pamiętać, że jest to dopiero pierwszy etap skomplikowanej i długotrwałej  procedury inwestycyjno-budowlanego, koniecznego przy inwestycjach offshore. 

źródło: Ministerstwo Infrastruktury, informacje prasowe podmiotów ubiegających się o pozwolenia

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.