Rząd Trumpa poszuka w OZE zagrożenia stabilności sieci energetycznej

Administracja nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, podobnie jak obecny polski rząd, jest dosyć niechętna odnawialnym źródłom energii. Sprawia to, że administracja Donalda Trumpa forsuje wiele niekorzystnych dla OZE rozwiązań. Obecnie, na polecenie sekretarza energii, Ricka Perrego, Departament Energii przeprowadzi audyt, mający ustalić czy i na ile odnawialne źródła energii zagrażają sieci przesyłowej i elektrowniom systemowym.

W ramach przeprowadzonego badania zrealizowany ma być systematyczny przegląd całej sieci przesyłowej w USA. Audyt ma zaowocować pełną oceną, na ile prowadzona przez poprzedniego prezydenta polityka klimatyczna, zaszkodziła stabilności sieci przesyłowej i elektrowniom systemowym spalającym paliwa kopalne.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Jak podkreśla departament energii, im więcej w systemie znajduje się OZE tym system jest mniej stabilny. Szczególnie, że technologia magazynowania energii elektrycznej jest jeszcze słabo rozwinięta. Jakkolwiek, istnieją już systemy przechowywania energii to jest ich zbyt mało, aby zapewnić opłacalne magazynowanie odpowiedniej ilości energii elektrycznej, które zaspokoją potrzeby systemu, gdy nie wieje wiatr i nie świeci słońce.

Wnioski płynące z badania mają – Dać podstawy do oceny negatywnego wpływu obowiązujących przepisów federalnych oraz stanowych, dotyczących polityki podatkowej i fiskalnej, obciążających elektrownie systemowe – jak informuje sekretarz Perry. Materiały zebrane podczas audytu mają – Pozwolić administracji federalnej na opracowanie projektu sieci elektroenergetycznych zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne Stanom Zjednoczonym.

Takie działania administracji Trumpa pokazują dobitnie, że nowy rząd USA będzie realizować zupełnie inną politykę odnośnie OZE, niż poprzedni prezydent. Jest to w pełni zgodne z programem wyborczym obecnego prezydenta, kładącym nacisk na odrodzenia sektora węglowego w USA. Perry dodał, że: Polityka klimatyczna Obamy zniszczyła setki tysięcy miejsc pracy i zablokowała wzrost gospodarczy USA. Zagraża też w najbliższej perspektywie zrujnowaniem sieci elektroenergetycznych, o ile nie podejmiemy natychmiast stosownych działań.

Raport z badania stanu sieci gotowy ma być w ciągu około dwóch miesięcy.