Rząd zamierza włączyć banki w finansowanie programu Czyste Powietrze

Minister środowiska Henryk Kowalczyk poinformował, że resort rozpoczął negocjacje związane z zaangażowaniem samorządów i banków komercyjnych w program Czyste Powietrze. Szef resortu zaznaczył, że udział wszystkich samorządów oraz nawiązanie współpracy z instytucjami finansującymi wiąże się ze zwiększeniem kosztów administracyjnych programu.

Minister zastrzegła w rozmowie z PAP, że współpraca z bankami jest możliwa pod pewnymi warunkami. – Przedstawiciele banków komercyjnych deklarują, że bardzo chętnie chcieliby współpracować z nami, ale zastrzegają, że nie będą ponosić odpowiedzialności za wydawane pieniądze. Na to nie możemy się zgodzić, że ktoś wypłaca pieniądze – w tym przypadku bank – i później nie weryfikuje, jak zostały one wydane. Kolejną sprawą jest to, że banki takich usług nie będą prowadziły za darmo. Problem odpłatności jest zdecydowanie łatwiejszy do rozwiązania odpowiednimi rozwiązaniami prawnymi – powiedział minister Kowalczyk.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Udział samorządów i banków komercyjnych jest jedną z rekomendacji Komisji Europejskiej i Banku Światowego, która analizowała skuteczność programu Czyste Powietrze.

Obecnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przyjmują wnioski o dofinansowanie oraz rozdzielają środki. Minister środowiska zwrócił uwagę, że od lipca bieżącego roku prowadzony jest pilotażowy program, w którym biorą udział samorządy wspierające WFOŚiGW. – Gminy, które zgłosiły się do pilotażu, robią to aktualnie bez dodatkowego wsparcia finansowego z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Wyznaczyły one m.in. swoich pracowników, którzy będą pomagali chętnym wypełniać i weryfikować wnioski. Jeżeli wszystkie gminy miałby to robić obligatoryjnie, to wymagałoby to dodatkowych nakładów finansowych – dodał.